Goed zorgen voor onze kinderen

Kinderen zijn de toekomst van onze stad. Elk kind dat in Arnhem opgroeit, verdient dan ook gelijke kansen. Helaas zijn er nog veel kinderen die groot worden in een onveilige omgeving of in armoede. D66 vindt dat kinderen geen last mogen hebben van de problemen van volwassenen. We zorgen ervoor dat elk kind opgroeit om succesvol eigen benen te kunnen staan.

Jeugdbeleid en jeugdzorg

De juiste zorg is voor iedereen anders en het is belangrijk dat we elkaar daarin begrijpen. Daarom wil D66 dat jongeren en gezinnen meepraten over de hulp die het beste bij hen past. Ze worden ook actief betrokken bij het kiezen van een coach, hulp- of zorgverlener.

  • Wachtlijsten aanpakken. Jongeren die ernstige problemen hebben, zoals een eetstoornis of verslaving, wachten zo kort mogelijk op de noodzakelijke specialistische zorg. De gemeente maakt met zorgaanbieders afspraken over prioriteiten en het voorkomen van wachtlijsten.
  • Gemeente en zorgaanbieders. De gemeente moet een goede opdrachtgever zijn voor zorgaanbieders. We investeren in de regierol van de gemeente en stimuleren de verbetering van de zorg en de hulp voor kinderen en jongeren. Daarbij werken we samen met andere gemeenten in de regio.
  • Gezinshulp door wijkteams. D66 steunt de pilot voor gezinshulp rechtstreeks vanuit de wijkteams. Bij succes wordt deze doorontwikkeld.

Extra kansen

D66 spant zich extra in voor gelijke kansen in wijken met veel sociale uitdagingen. Ook vinden we dat kinderen en jongeren een tweede kans verdienen als ze verkeerde keuzes maken. De gemeente ondersteunt waar nodig om kinderen succesvol te laten opgroeien.

  • Kinderrechten. In onze inzet voor kinderen is het internationale verdrag voor de rechten van het kind van de Verenigde Naties de leidraad. We accepteren niet dat in Arnhem kinderen het slachtoffer zijn van discriminatie, geweld of misbruik. We voorkomen dat kinderen onnodig van hun ouders worden gescheiden. En we zorgen dat Arnhemse gezinnen de mogelijkheid hebben om kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen en deel te nemen aan cultuur- en sportactiviteiten.
  • Tweede kans. Arnhemmers, jong en oud, maken weleens fouten. Als kinderen in hun jeugd iets doen dat strafbaar is, geven we ze een tweede kans.
  • Zonder schulden volwassen worden. We maken ons sterk voor jongeren met schulden. Via het Jongeren Perspectief Fonds helpen we hen om uit de schulden te komen.
  • Maatwerkdiploma’s. D66 Arnhem ondersteunt de landelijke inzet van D66 om toe te werken naar een maatwerkdiploma. Dat is een portfolio van de behaalde resultaten in meerdere richtingen. De vakken die een leerling als lastig ervaart, bepalen niet langer het niveau van een diploma. Ook hoeven leerlingen niet een heel jaar over te doen als ze dat vak niet halen.