Vluchtelingen blijven welkom in Arnhem

In Arnhem vangen we vluchtelingen van waar ook ter wereld ruimhartig op en zorgen we voor voldoende en gastvrije vluchtelingenopvang. D66 vindt dat we dat moeten blijven doen.

Spreidingswet

De landelijke coalitiepartijen bereikten in november een akkoord over een wet die opvangplekken voor asielzoekers beter moet gaan spreiden over het land. Ook gemeenten die tot nu toe weigerden asielzoekers op te vangen, worden door de wet straks verplicht om hun steentje bij te dragen. Een belangrijke stap naar stabiele en menswaardige opvang met genoeg plekken voor mensen op de vlucht. Met deze Spreidingswet komt er een eerlijke spreiding van asielzoekers over het hele land. Gemeenten krijgen een richtcijfer voor het aantal asielzoekers dat ze moeten opvangen. Ze kunnen dan zelf met een opvangplan komen.

Goede voorbeeld blijven geven

In de Arnhemse raad ging het vorige week over die Spreidingswet en over de opvang van vluchtelingen in Arnhem. De SP had een motie (voorstel) ingediend met de titel ‘Eerlijke verdeling van vluchtelingen over alle gemeenten’. Volgens de SP hoeft Arnhem niet meer asielzoekers op te vangen dan van ons gevraagd wordt en kan Arnhem afschalen naar het richtcijfer voor het aantal op te vangen asielzoekers wanneer de Spreidingswet van kracht is. Maar een meerderheid in de raad wil dat Arnhem het goede voorbeeld blijft geven: de motie werd met 29 stemmen tegen en 10 stemmen voor verworpen. De meeste partijen vinden dus dat de gemeente niet vooraf al de intentie moet hebben om af te gaan bouwen tot het minimum dat van ons gevraagd wordt. Ook D66 vindt dat we moeten blijven doen wat we al doen: ruimhartig opvang bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Gastvrije stad die verantwoordelijkheid pakt

Onze gemeente vangt momenteel ruimhartig vluchtelingen op. Meer dan bijvoorbeeld een aantal gemeenten om ons heen. D66-raadslid Carolien Zwijnepoel: “Wij zijn altijd een gastvrije stad geweest. En we hebben het hier met z’n allen altijd prima kunnen bolwerken. D66 ziet daarom geen enkele reden om dit nu aan te passen. Wat D66 betreft vangen wij met liefde extra asielzoekers op als dat nodig is. Sterker nog. Als blijkt dat we hier in Arnhem iets extra’s kunnen doen, en nog meer dan dat we nu doen, dan doen wij dat met alle liefde.” Ook het Arnhemse college staat voor een ruimhartige opvang voor mensen die moeten vluchten voor oorlog en geweld. De gemeente Arnhem blijft staan voor een gastvrije opvang voor diegenen die dat nodig hebben en blijft het goede voorbeeld tonen. Zwijnepoel: “Als mensen hierheen komen op de vlucht voor oorlog en geweld, vind ik dat wij onze verantwoordelijkheid als Arnhem moeten pakken. En dat wij ze helpen daar waar nodig.”