Aandacht voor bedrijvigheid in Spoorzone Arnhem-Oost

Bekijk de video

Bijdrage van D66-raadslid Wimer Heemskerk bij de bespreking van gebiedsprogramma Spoorzone Arnhem-Oost op 28 februari 2024 (video van 1:40 minuut) Beeld: D66 Arnhem

“We staan aan de vooravond van een ontwikkeling die grote invloed zal hebben op onze stad,” begint D66-raadslid Wimer Heemskerk zijn bijdrage over Spoorzone Arnhem-Oost. In dat gebied wordt op een moderne, duurzame en groene manier ruimte gemaakt voor meer woningen. Ontwikkelingen die D66 van harte steunt. Maar Arnhem heeft naast huizen en prettig wonen, ook meer arbeidsplekken nodig. Heemskerk: “De balans tussen wonen en werken in onze stad willen we zorgvuldig wegen.”

Wonen en werken in balans

Woensdag is de langjarige koers vastgesteld om te komen tot verstedelijking en woningbouw in het gebied Spoorzone Arnhem-Oost. In dit gebied komt een groot deel van de woningen die Arnhem binnen de bebouwde omgeving wil bouwen: minimaal 2.400 woningen. “Een belangrijke ontwikkeling voor de stad,” aldus Wimer Heemskerk. “Van een wijk die alles in zicht heeft om een wijk van de toekomst te zijn. Maar daarbij moeten we er ook voor zorgen dat er voor alle Arnhemmers met alle achtergronden werk blijft. Daarvoor hebben we onze ondernemers hard nodig. Voor voldoende arbeidsplekken. En juist ook arbeidsplekken in de maakindustrie.”

Bedrijventerreinen slimmer benutten

D66 vindt dat we nu al vooruit moeten kijken hoe we in een steeds vollere stad ook genoeg ruimte voor bedrijvigheid kunnen creëren. Heemskerk: “Het is belangrijk om in onze stad in de toekomst iedereen een goede werkplek te bieden. Om er zeker van te zijn dat wij het onderste uit de kan halen in ontwikkeling van onze bedrijventerreinen.” Met de motie ‘Meer uit onze bedrijventerreinen halen’ roepen we het college op om te verkennen hoe we tot meer ruimte voor bedrijven kunnen komen door onze bedrijventerreinen slimmer te benutten.

Keuzes maken in type bedrijvigheid

In de toekomst is in Arnhem meer ruimte nodig voor bedrijven in de hogere milieucategorie. Daarom moeten we voorkomen dat de beperkte ruimte op onze bedrijventerreinen, wordt opgevuld door economische functies die ook elders in onze stad plek kunnen krijgen. Of die beperkt bijdragen aan het economische profiel of diversiteit van Arnhem. Met de motie ‘Keuzes maken in economische functies’ stimuleren we Arnhemse bedrijven die nodig zijn voor onze toekomstige economie. Heemskerk: “Hiermee zetten we het college aan het werk om kritischer te sturen op wat voor soort bedrijven wij in ieder geval in Arnhem moeten behouden. En hier ook de ruimte voor te reserveren.”
Beide voorstellen van D66 zijn met ruime meerderheid aangenomen.

Stemmingsuitslag motie 'Keuzes maken in economische functies'

Beeld: Gemeente Arnhem

Stemmingsuitslag motie 'Meer uit onze bedrijventerreinen halen'

Beeld: Gemeente Arnhem