Thema-avond: ‘Verduurzaming bestaande woningen’

Programmamanager Erwin Bosch van Gemeente Arnhem op thema-avond ‘Verduurzaming bestaande woningen’ Beeld: D66 Arnhem

Voor het comfort, voor de energierekening, of voor het klimaat: verduurzamen moet! Maar hoe krijgen we verschillende type woningen en hele wijken duurzamer? Hierover organiseerde de themagroep Duurzaam Wonen op 15 juni een thema-avond. Drie experts, met elk een eigen perspectief op de verduurzaming van woningen, namen de zaal mee en vertelden over oorzaken, problemen én oplossingen.

Verduurzaming
laagdrempelig maken

Op de avond bij Arnhems Buiten (het ‘KEMA-terrein’) kwamen allerlei vragen aan de orde. Zoals: hoe maken we verduurzaming van verschillende type woningen laagdrempelig? Door subsidies, goede duurzame aannemers of energiecoaches? En ook: hoe maken we voor de verschillende wijken een verduurzamingsplan? We hoorden lessons learned van energiecoaches en lokale coöperaties en ideeën over hoe die verduurzaming versneld kan worden. De avond werd gemodereerd door Pelle Steigenga, lid van de themagroep Duurzaam Wonen en werkzaam als projectontwikkelaar.

Vanuit de praktijk

Een aantal experts, ieder met zijn eigen perspectief op de verduurzaming van bestaande woningen, deelden hun kennis. Frank Heesen, energiecoach en lid van Wijkplatform Duurzaam Rijkerswoerd, vanuit de praktijk van energiecoaches in Arnhemse wijken. Hij vertelde onder meer hoe de Energiebank te werk gaat bij het bestrijden van energiearmoede: met energiebesparende maatregelen, de tijdelijke witgoedregeling en het coachen op gedrag. Het gaf inzicht in de problemen waar hij als energiecoach tegenaan loopt, maar toonde ook het grote effect dat simpele maatregelingen tot stand kunnen brengen.

Vanuit het beleid

Programmamanager bij Gemeente Arnhem, Erwin Bosch, vertelde over de beleidskant. Hij gaf interessante inzichten in de verwachte warmteoplossingen per buurt. Hoe gaan we voor de verschillende type wijken een verduurzamingsplan maken? Erwin Bosch: “De meest gestelde vragen gaan over het duurzaam verwarmen van huizen. Mensen willen weten hoe lang er nog aardgas is in hun buurt of straat en of er stadsverwarming komt of dat ze beter een warmtepomp kunnen kopen.” Het gaf een interessant kijkje in de toekomstige energievoorziening van verschillende Arnhemse wijken.

Vanuit de techniek

Frank Loor, architect en bouwkundige met ervaring in het verduurzamen van bestaande woningen, vertelde over de bouwtechnische mogelijkheden. Hij benadrukte het belang om allereerst de energievraag te beperken, vervolgens zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie en (indien nodig) fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk te gebruiken. Frank Loor: “Om duurzamer te wonen, kijk je niet alleen naar het energieverbruik, maar ook naar het materiaalgebruik en de benodigde ruimte. Kleiner wonen is bijvoorbeeld ook duurzamer.”

Themagroepen

In 2022 startte D66 Arnhem met drie themagroepen: Aantrekkelijke Stad, Gelijke kansen & Onderwijs en Duurzaam Wonen. In de themagroepen zijn leden actief betrokken en denken zij mee met fractieleden over de onderwerpen en het leggen van verbinding met de stad. Wil je ook meedenken? Meld je dan aan bij Mariska van Schaik, politiek secretaris van onze afdeling.

Elke themagroep organiseert eigen thema-avonden. Themagroep Aantrekkelijke Stad organiseerde in december 2022 een bijeenkomst over cultuur voor iedereen. De bijeenkomst van de themagroep Gelijke kansen & Onderwijs was in april en ging over gelijke kansen voor ieder kind. De bijeenkomst over het verduurzamen van woningen was de eerste van de themagroep Duurzaam Wonen.