Thema-avond: ‘Gelijke kansen voor ieder kind?’

Deelnemers van de thema-avond ‘Gelijke kansen voor ieder kind?’ discussiëren in groepen over verschillende stellingen. Beeld: D66 Arnhem

Op 17 april organiseerde de themagroep ‘Gelijke kansen & Onderwijs’ van D66 Arnhem een avond met het thema: gelijke kansen voor ieder kind. Gastsprekers Noëlle Pameijer en Hilde Tjeerdema wisten de zaal te boeien met hun kennis en prikkelende stellingen. De discussies waren levendig en de betrokkenheid van de deelnemers groot.

Kansenongelijkheid

D66 zet zich in voor radicale kansengelijkheid in Arnhem. In welke wijk je geboren wordt, of wie je ouders zijn, mag niet betekenen dat je minder kansen hebt later in je leven. Deelnemers aan de bijeenkomst konden meepraten over oorzaken, vooroordelen én oplossingen voor gelijke kansen voor ieder kind. De twee gastsprekers van de avond vertelden vanuit hun eigen expertise meer over het bevorderen van kansengelijkheid. De themabijeenkomst vond plaatst bij Geniet in De Weerd aan de Weerdjesstraat in Arnhem.

Gastspreker Noëlle Pameijer

De eerste spreker, kinderpsycholoog Noëlle Pameijer, schreef boeken over handelingsgericht werken (HGW) in het basis- en voortgezet onderwijs en over handelingsgerichte diagnostiek in jeugdzorg en onderwijs. Ze is werkzaam als school-, GZ- en kinderpsycholoog bij Stichting Elan en samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita. Als maker van het HGW-concept, vertelde ze over wat nodig is om anderen gezien, gehoord en gewaardeerd te laten zijn. Daarbij gaf ze ook het belang van ouderbetrokkenheid aan. Pameijer: “Een goede communicatie tussen school en ouders is ontzettend belangrijk, en komt van twee kanten. Meer ouderbetrokkenheid leidt tot hoger welbevinden, minder verzuim, betere leerprestaties en minder gedragsproblemen bij leerlingen.”

Gastspreker Hilde Tjeerdema

De tweede spreker is oud-wethouder en D66-fractievoorzitter in Leeuwarden. Tjeerdema had als wethouder onder andere jeugdzorg & jeugdbescherming, jeugdbeleid & primair en voortgezet onderwijs in haar portefeuille. Zij heeft zich veel ingezet voor Integrale Kindcentra (IKC’s). Tjeerdema: “Investeren in jonge kinderen loont. Inzet van jeugdondersteuners op IKC’s leidt bijvoorbeeld tot een bredere blik, betere signalering en een effectievere aanpak van problemen. Hoe eerder problemen worden onderkend, hoe beter dat is. Vroege interventie voorkomt vaak dat problemen verergeren en later specialistische hulp noodzakelijk maken.”

Themagroepen

Afgelopen jaar startte D66 Arnhem met drie themagroepen: Aantrekkelijke Stad, Gelijke kansen & Onderwijs en Duurzaam Wonen. De groepen hebben al veel mooie gesprekken en nieuwe ideeën opgeleverd over de D66-visie op die onderwerpen. Elke themagroep organiseert daarnaast een eigen thema-avond. De themagroep ‘Aantrekkelijke Stad’ organiseerde in december de eerste bijeenkomst over cultuur voor iedereen. De bijeenkomst over gelijke kansen en onderwijs was de tweede thema-avond. Donderdag 15 juni vindt de thema-avond over duurzaam wonen plaats.