Arnhem onderzoekt bouwheffingen afhankelijk van milieu-impact

Duurzaam bouwen Beeld: via Flickr

Als je duurzamer of meer circulair bouwt, brengt dat hogere bouwkosten met zich mee en betaal je daardoor meer leges.* D66 denkt dat Arnhem de bouwleges beter van de milieu-impact dan van de bouwkosten afhankelijk kan maken.
D66-fractievoorzitter Mattijs Loor: “Als we duurzaam en circulair bouwen willen aanmoedigen, is het een goede eerste stap om als gemeente de heffingen afhankelijk te maken van de milieu-impact van een project.”

Bewuster bouwen

Architecten Ninke Happel en Jan Nauta pleitten tijdens de Nacht van de Architectuur van 5 oktober voor het bewuster omgaan met het materiaal van bestaande en nieuwe gebouwen. Een Arnhemse ondernemer vroeg naar aanleiding daarvan waarom de gemeente in haar leges geen rekening houdt met hoeveel CO2 een project uitstoot of juist opslaat. Mattijs Loor: “Bouwen met een beperkte milieu-impact is vaak duurder dan traditioneel bouwen. En Arnhem stemt de leges af op de hoogte van de bouwkosten. Dus wie extra geld investeert om duurzamer of meer circulair te bouwen, moet daarbovenop meer toeslag betalen aan de gemeente.” D66 hoopt deze onwenselijke situatie te verbeteren.

Simpele oplossing

Loor: “Het lijkt ingewikkeld om hier iets aan te doen zonder extra administratieve handelingen. Maar tegenwoordig bestaat bij veel bouwprojecten de verplichting om de milieu-impact van het materiaalgebruik in beeld te brengen met een berekening.** Mogelijk kunnen we daarop ook de hoogte van de leges baseren.”
Voor sloop is niet altijd een vergunning nodig (in veel gevallen volstaat een melding), maar als er wel een sloopvergunning nodig is, geldt in Arnhem een vast tarief. Loor: “In plaats van een vast bedrag, zouden de leges voor sloopactiviteiten afhankelijk kunnen zijn van het aantal kubieke meters niet-herbruikbaar sloopafval.”

Toezegging van de wethouder

Het college vindt de suggestie van D66 om bouw- en sloopleges afhankelijk te maken van de milieu-impact in plaats van de bouwkosten heel interessant. Wethouder Smeulders gaat onderzoeken of en hoe de leges hieraan gekoppeld kunnen worden. Een dergelijke wijziging van de Arnhemse leges zou dan meegenomen kunnen worden in de belastingverordeningen voor 2025.

 
* Wat zijn leges?
Leges zijn heffingen die de gemeente oplegt om de kosten van bepaalde diensten te dekken. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van een bouw- of sloopvergunning. Het totaal van leges voor een bepaald soort activiteit mag nooit meer dan kostendekkend zijn: de gemeente mag er niet aan verdienen. De gemeente heeft wel een zekere vrijheid in het verdelen van de kosten.
 
** MPG-berekening
MPG staat voor Milieuprestatie Gebouwen en dit drukt de totale milieubelasting uit van het maken van een gebouw. Voor veel bouwactiviteiten wordt verplicht een MPG-berekening gemaakt.