Mattijs Loor

Mattijs Loor - Beeld: Jan Adelaar

Mattijs is architect en stedenbouwkundig ontwerper en woont in Malburgen-West. Sinds maart 2014 is hij raadslid voor D66 Arnhem en vanaf 2021 fractievoorzitter. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 was hij de lijsttrekker.

  • 39 jaar
  • Vlaardingen
  • Arnhem
  • Hij/hem

“Ruim 14 jaar woon ik in Arnhem, de stad die ik in die periode heb leren kennen als een plek vol kansen en mogelijkheden. Ik geloof dat het bieden van kansen de belangrijkste taak van de politiek is. En natuurlijk moeten we sommige mensen een beetje helpen om die kansen te grijpen. Dat doen we door politiek te bedrijven vanuit de inhoud, met kennis van zaken en met betrokkenheid bij de inwoners die het aangaat. De resultaten voor de Arnhemmer moeten centraal staan.”

“Sinds 2014 ben ik actief in de Arnhemse raad, in eerste instantie met name op de ruimtelijke dossiers en daarna ook in het sociale en economische domein. Ik vind het een voorrecht om vanaf maart 2021 onze fractie te leiden. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt, maar er liggen nog volop uitdagingen voor ons. Bijvoorbeeld voor kansengelijkheid in het onderwijs, voor het verstevigen van de cultuursector en het vlottrekken van de woningbouw.”

“Ik geloof in de kansen die onze groene en creatieve stad ons biedt: voor innovatief ondernemerschap en voor een steeds aantrekkelijker Arnhem, voor het op een slimme manier vergroten van kansengelijkheid en voor banen van de toekomst. Het is aan ons als politiek om die stad te helpen zich optimaal te ontwikkelen en waar nodig de inwoners te helpen daar het maximale uit te halen.”

Malburgen:
– Eimersweide, ’t Duifje, Immerloo, Malburgen-Oost, Malburgen-West, Meinerswijk, Stadsblokken

– Opleidingshoofd Master Architectuur, ArtEZ
– Lid Raad van Advies, Architectuurcentrum CASA
– Lid algemeen bestuur Stichting Archiprix
– Bestuurder, VvE Dovenetellaan/Hoefbladlaan te Arnhem
– Bestuurslid, Vereniging Cohousing Arnhem
– Buitenlandschipper, Amorgos Zeilvakanties