D66 wil debat over gevolgen overvol stroomnet voor Arnhem

Trolleybus bij Arnhem Centraal, augustus 2023. Beeld: Rob Dammers/Flickr

Afgelopen week stuurde het college een brief om de raad te informeren over de problemen met het elektriciteitsnet. Reden voor D66 om, mede namens VVD en GroenLinks, een debat aan te vragen over de gevolgen hiervan voor Arnhem. D66-raadslid Joris Brandts: “Het volle stroomnet zet onze ambities onder druk. Belangrijk dus dat we in Arnhem op zoek gaan naar slimme oplossingen!”

Uitbreiding en versterking stroomnet

De gevolgen van het overvolle stroomnet zijn groot. Niet alleen voor Arnhem. In vrijwel het hele land zit het stroomnet overvol of dreigt dat te gebeuren. De problemen zijn zelfs zo groot dat huizen die keihard nodig zijn, niet gebouwd dreigen te worden. Netbeheerders TenneT en Liander hebben laten weten dat er tot en met 2029 geen nieuwe aansluitingen meer bijkomen voor bedrijven en voor de bouw van woningen. Het college maakt zich zorgen over deze netcongestie* en ziet dit als een urgent probleem voor de stad. De eerdere vragen van D66 over de gevolgen van het overvolle elektriciteitsnetwerk voor Arnhemse ambities hebben deze urgentie bevestigd. Brandts: “Het is belangrijk om te kijken wat de gemeente kan doen om aan te sturen op uitbreiding en versterking van het stroomnet.”

Het raakt meerdere beleidsterreinen

Afgelopen week gaf het college in een uitgebreide brief aan de gemeenteraad tekst en uitleg over de gevolgen van het volle stroomnet voor Arnhem en welke mogelijkheden zij ziet om de gevolgen te verminderen. Mogelijk komt de bouw van nieuwe woningen in Arnhem volgend jaar al in de knel. Ook op andere vlakken zorgt het volle stroomnet voor blokkades. Bedrijven, scholen en maatschappelijke voorzieningen kunnen tot 2030 niet worden voorzien van een nieuwe aansluiting. Ook het trolleynetwerk kan de komende jaren niet worden uitgebreid. Brandts: “Netcongestie is een probleem voor onze woningbouwplannen, maar ook voor onze ambities op het gebied van duurzaamheid, bedrijvigheid, mobiliteit en onderwijshuisvesting. Omdat de problemen en mogelijke oplossingen technisch en complex zijn, is het belangrijk dat raadsleden goed geïnformeerd worden en met het college in gesprek kunnen over dit onderwerp.”

Bijpraten met experts

De mogelijkheden om de gevolgen van netcongestie te verminderen voor Arnhem, zijn inmiddels in kaart gebracht. Ook is het college al aan de slag met een aantal oplossingsrichtingen. Brandts: “Goed dat het college voortvarend aan de slag is gegaan met formuleren van een Arnhems antwoord, maar dit vraagstuk zal de komende jaren op de agenda blijven staan en van invloed blijven op ontwikkelingen in de stad.” Om het debat in de raad goed te kunnen voeren, is het van belang dat raadsleden eerst technisch en inhoudelijk bijgepraat worden over dit onderwerp. Brandts: “We willen graag een aantal experts uitnodigen, bijvoorbeeld van netbeheerders Liander en TenneT, om deel te nemen aan een technische sessie voordat we met de raad het debat ingaan.”

Lokale oplossingen

Het college wil innovatieve lokale oplossingen stimuleren, zoals het realiseren van energy hubs (lokale energiesystemen) en vormen van energieopslag (zoals seizoensopslag en batterijen) op bijvoorbeeld bedrijventerreinen. Brandts: “Hoe kunnen we innovatieve, lokale oplossingen versnellen? En in hoeverre zitten we onszelf met procedures en regelgeving in de weg? Wij gaan graag hierover met experts en het college het gesprek aan.”
Het is nog niet bekend wanneer het debat over het stroomnet en de gevolgen voor de ambities voor Arnhem plaats gaat vinden.


* Netcongestie ontstaat wanneer de vraag naar – of het aanbod van – elektriciteit groter is dan de capaciteit van het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet is dan overbelast en er kan geen stroom meer geleverd of teruggeleverd worden.