“Wat zijn de gevolgen van het overvolle elektriciteitsnet voor Arnhemse ambities?”

Nelson Mandelabrug, Arnhem (foto uit 2020). Beeld: Jos Zwaan/Unsplash

Netbeheerders trokken onlangs aan de bel. De vraag naar stroom stijgt sneller dan netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen aanpassen. Veel gemeenten kampen nu al met een overbelast elektriciteitsnet. D66 wil weten wat dat voor de ambities van Arnhem betekent. Raadslid Joris Brandts: “De gevolgen van een overvol elektriciteitsnet voor onze gemeente moeten goed in beeld zijn. Belangrijk voor de ambities op het gebied van wonen, duurzaamheid én economie.”

Onvoldoende netcapaciteit

De vraag naar elektriciteit stijgt momenteel hard. Dat heeft verschillende oorzaken: we bouwen meer woningen en voorzieningen, we gaan over naar meer duurzame energie en duurzaam vervoer en er is economische groei. D66 Arnhem maakt zich zorgen over de zogeheten netcongestie* en de gevolgen daarvan voor de Arnhemse ambities op het gebied van wonen, duurzaamheid en economie.

Arnhemse bedrijven

Het Gelderse stroomnetwerk raakt vol. Veel Gelderse bedrijven staan op een wachtlijst omdat ze extra elektriciteit willen gebruiken voor verduurzaming of groei. Vooral de maakindustrie heeft daar last van. Brandts: “Als er ook Arnhemse bedrijven zijn die aanlopen tegen die netcongestie, dan moet het college hiermee aan de slag. Want het heeft niet alleen invloed op verduurzaming en groeimogelijkheden, maar ook op het vestigingsklimaat voor bedrijven.”

Arnhemse bouwplannen

Problemen op het elektriciteitsnet kunnen ook gevolgen hebben voor woningbouwplannen. In buurgemeente Overbetuwe moeten sommige projecten misschien wachten tot 2030 voor een aansluiting. Wat is de invloed van volle elektriciteitsnetwerken op Arnhemse woningbouwambities? En is de netaansluiting voor al geplande woningen gegarandeerd? Dat zijn vragen waar D66 een antwoord op wil. Brandts: “Bij een aantal woningbouwprojecten in Arnhem treedt nu al vertraging op. Als de netcongestie daar een rol in speelt, is het van belang te kijken wat de gemeente kan doen om aan te sturen op netinpassing. Niet alleen belangrijk voor het bouwen van woningen, maar ook voor voorzieningen en huisvesting van het Arnhemse onderwijs.”

De energietransitie in Arnhem

De problemen rond het volle net gingen eerst vooral over grootverbruikers, maar nu lijkt het ook steeds meer kleinverbruikers te raken. Bijvoorbeeld voor warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen bij woningen. Brandts: “De gemeente wil de laadinfrastructuur in Arnhem verder uitrollen en heeft grote ambities op het gebied van duurzame mobiliteit. Wat D66 betreft houden we deze ambities vast, maar het is daarbij wel van belang dat het elektriciteitsnet het aan kan. Ook voor Arnhemmers die hun huis willen verduurzamen door bijvoorbeeld zonnepanelen.”
 
 
* Netcongestie ontstaat wanneer de vraag naar of het aanbod van elektriciteit groter is dan de capaciteit van het elektriciteitsnet. Dit kan ervoor zorgen dat nieuwe aansluitingen niet gerealiseerd kunnen worden of spanningsproblemen (zoals het uitschakelen van de zonnepanelen) op het net ontstaan.