Arnhem kiest voor een diervriendelijk hertenkamp

Hertenkamp Sonsbeek (foto van september 2023). Beeld: Lonneke Kranendonk

In de laatste raadsvergadering van 2023 ging het in de raad ook over Hertenkamp Sonsbeek. In 2024 zou er een landelijk fokverbod ingaan en daarom had het college de geslachtsrijpe bokken (mannenherten) verplaatst naar een weiland bij station Presikhaaf. Het landelijk verbod is nu weer van tafel. D66-raadslid Wimer Heemskerk “Nu moeten we vooruitkijken naar hoe we Hertenkamp Sonsbeek op een zo diervriendelijk mogelijke manier, duurzaam behouden.”

Hertenkamp Sonsbeek

Demissionair minister Adema heeft 12 december het besluit voor een verbod op fokken in hertenkampen teruggedraaid. Er komt een vrijstelling voor damherten en edelherten, waardoor hertenkampen kunnen blijven voortbestaan. Wimer Heemskerk: “Dat hertenkampen niet meer weg hoeven van Den Haag, ontslaat Arnhem niet van de plicht om dit op een diervriendelijke manier te proberen te doen. Veel Arnhemmers genieten van Hertenkamp Sonsbeek, dat is daarmee van waarde voor onze stad. Maar jaarlijks onnodig tientallen dieren slachten voor vermaak is niet te verantwoorden.”

Dierenwelzijn

De ideale grootte voor de kudde in Sonsbeek is bepaald op ongeveer vijftien damherten. Dus niet alle bokken die nu in Presikhaaf staan, gaan terug. Er is in Sonsbeek te weinig plek om te grazen. De kudde mag niet te groot zijn om te voorkomen dat herten gaan strijden door beperkt voedselaanbod of – in geval van bijvoeren – door voedselnijd. Bijvoeren geeft veel onrust. De jongere dieren worden daar dan van verstoten en zijn er de dupe van. Omdat het college Hertenkamp Sonsbeek wil behouden met een gemengde kudde, moet het uitdijen van de kudde en daardoor slachten van herten worden voorkomen. De meest diervriendelijke manier daarvoor is vasectomie (sterilisatie) voor de geslachtsrijpe bokken. In feite gaat Arnhem nu op dezelfde manier werken als in Nijmegen. Dat is ook in lijn met de Arnhemse nota dierenwelzijn.

Geboorteregeling

Om te zorgen dat Hertenkamp Sonsbeek in de toekomst blijft bestaan, komt er eens in de zoveel tijd tijdelijk een bok om de hindes (vrouwenherten) te bezwangeren. Heemskerk: “Er moet een nieuwe balans komen voor de draagkracht van Hertenkamp Sonsbeek. Dat zorgt voor voldoende aanwas op een diervriendelijke manier. Dus hindes wel laten bezwangeren, maar gecontroleerd. Zo hoeft er geen overschot aan jonge herten naar de slacht.” De herten in Sonsbeek en de bokken in de tijdelijke locatie bij Presikhaaf worden verdeeld in twee gemengde kuddes. Voor de tweede kudde wordt een gezocht naar een goede en diervriendelijke opvanglocatie.