Minder afval en meer hergebruik

Een leefbaar, toekomstbestendig Arnhem vraagt om meer dan een transitie naar duurzame energie. Ook de manier waarop we met ons afval omgaan, is van belang voor een leefbare aarde – en dus een leefbaar Arnhem – voor onze kinderen. Daarom streeft D66 naar een circulariteit: het zoveel mogelijk hergebruiken waardoor afval weer volledig als grondstof dient. We leggen de focus op het hergebruiken van producten en helpen inwoners hun bewustzijn over afvalstromen te vergroten. Goed scheiden van afval maken we makkelijk. Zo maken we van Arnhem een echte milieuvriendelijke stad.

Arnhem milieuvriendelijker maken

Voor de gemeente is een belangrijke taak weggelegd om van Arnhem een milieuvriendelijke stad te maken. Niet alleen moet zij zelf het juiste voorbeeld geven, ook moet ze Arnhemmers voorlichten hoe het beste om te gaan met afval. Gemeente en inwoners zorgen samen voor minder afval en een milieuvriendelijkere stad.

  • Recyclen. De gemeente stelt eisen aan herbruikbaarheid bij het inkopen van producten en streeft daarnaast naar een zo klein mogelijke belasting van het milieu. Ook als het recyclen betreft, geeft de gemeente zoveel mogelijk het juiste voorbeeld.
  • Minder restafval. De hoeveelheid restafval moet zo snel mogelijk worden teruggebracht naar de VANG-norm. 
  • Afval scheiden makkelijk maken. We handhaven de methode van omgekeerd inzamelen. Ook bewoners van hoogbouw moeten zo veel mogelijk op één plek al hun afval kwijt kunnen. Containers voor GFT, verpakkingen, papier en restafval moeten daarom zo veel mogelijk bij elkaar komen te staan.
  • Goed scheiden belonen. Arnhemmers moeten direct invloed hebben op de kosten van hun afvalverwerking. Wie bijdraagt aan het scheiden van afval mag daar financieel voor beloond worden.
  • Ja/ja-sticker: minder reclamefolders. D66 ziet de ja/ja-sticker als een belangrijke stap naar een Arnhem met minder afval. Alleen inwoners die expliciet toestemming geven, ontvangen nog reclamefolders. Dit vermindert de verspilling van energie en papier voor de productie en transport. 
  • Hergebruik stimuleren. D66 stimuleert bedrijven om zich te richten op het repareren en hergebruiken van producten. Ook moeten producten zo gemaakt en verpakt worden dat er zo min mogelijk afval ontstaat.