Dennis Weijers

Dennis Weijers - Beeld: D66 Arnhem

Dennis is student Politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Sinds september 2022 is hij betrokken bij de fractie van D66 Arnhem om inhoudelijk mee te denken op de onderwerpen afval & milieu, groene & gezonde leefomgeving en sport. In september 2023 is Dennis officieel beëdigd als fractievolger.

  • 20 jaar
  • Utrecht
  • Arnhem
  • Hij/hem

Wijken

Noordoost:
– Alteveer, Angerenstein, Cranevelt, Geitenkamp, Molenbeke, Monnikenhuizen, Paasberg, Velperweg e.o. (m.u.v. Spoorzone Arnhem-Oost)

Wat betekent D66 voor jou?

“Ik voel me een sociaal-liberaal en de politieke onderwerpen die ik belangrijk vind, gaan vooral over persoonlijke vrijheden. Denk aan standpunten zoals het recht op abortus, gelijke kansen voor iedereen, het tegengaan van discriminatie en racisme en een humaan drugsbeleid. Ook vind ik het belangrijk dat we nu echt grote stappen gaan zetten in de energietransitie. Daarom ben ik groot voorstander van de omslag in mobiliteit van auto’s en vliegtuigen naar treinen, (trolley)bussen, fietsen en nieuwe, innovatieve vervoersmiddelen.
D66 is voor mij de partij die het meest opkomt voor deze persoonlijke vrijheden en die de samenleving vooruit wil helpen en daarbij verder kijkt dan vandaag.”
 
“Bij D66 heb ik fijne mensen ontmoet om mee samen te werken en op te komen voor onze idealen. Toen ik lid werd, ben ik met open armen ontvangen en werd ik meteen meegenomen in de politieke gang van zaken op zowel lokaal als nationaal niveau. Ik voel me thuis bij D66, een leuke en gezellige groep mensen met hetzelfde doel: een steentje bijdragen aan een betere wereld.”

Waarom bij D66 Arnhem?

“Omdat ik naar Arnhem verhuisde, kon ik niet meer in Veenendaal schaduwraadslid zijn. Wel wilde ik graag politiek actief blijven. Dat is mijn manier om een bijdrage te leveren aan de maatschappij en een betere wereld. Ook wil ik graag bijdragen aan mijn lokale D66-afdeling. Op lokaal niveau kan elk individu een aanzienlijke impact hebben en is extra ondersteuning altijd waardevol. Om die redenen heb ik besloten actief te worden bij D66 Arnhem.”
 
“Bij de fractie kan ik op specifieke onderwerpen helpen met de meningsvorming. Ik heb politieke ervaring, maar ook een frisse blik op de dossiers die in Arnhem al langer spelen. Door deze combinatie hoop ik de fractie goed te kunnen ondersteunen, zodat we ons nog beter kunnen inzetten voor een mooier, groener en leuker Arnhem.”

Welke kansen zie jij voor Arnhem?

“De stad Arnhem ben ik nog aan het ontdekken. Een aantal dingen zijn me opgevallen. Zoals het groene en progressieve karakter van de stad, de rijke historie en de innovatieve oplossingen zoals de trolleybussen. Ook zijn er pijnpunten zoals schrijnende (geografische) ongelijkheid en armoede, een te hoge criminaliteit en een drukke, vervuilende ringweg die dicht om de binnenstad heen scheurt. Ik denk dat we in Arnhem kunnen en moeten werken aan creatieve oplossingen voor deze problemen. Daarbij moeten we innovatie niet uit de weg gaan en moeten we zo goed mogelijk het gesprek aangaan met de inwoners. Ik merk dat veel Arnhemmers een verbondenheid met hun woonplaats voelen, waardoor er veel motivatie is om iets bij te dragen. Laten we deze motivatie inzetten om Arnhem nog unieker en mooier te maken!”

Nevenfuncties

Student Politicologie, Radboud Universiteit in Nijmegen