Taal als de basis voor meedoen

Meedoen kost sommige Arnhemmers meer moeite dan andere. Taal wil nog weleens in de weg zitten. Sommige inwoners spreken niet of nauwelijks Nederlands en dat maakt elkaar begrijpen lastig, bijvoorbeeld in de klas, op het werk of bij de dokter. Daarnaast is het niet of niet goed kunnen lezen en schrijven voor sommigen een probleem. D66 zet zich in om taal voor iedere Arnhemmer toegankelijk te maken. Zo kan echt iedereen meedoen.

Programma voor laaggeletterdheid

Positief, kort en duidelijk schrijven zodat iedereen het begrijpt, D66 geeft het goede voorbeeld. Dit zetten we door naar de gemeente. Moeilijke woorden leggen we uit en waar mogelijk maken we gebruik van beeldmateriaal of een voorleesfunctie.

  • ‘100% geletterd’. D66 steunt de brede samenwerking voor taalonderwijs voor laaggeletterden. We werken samen met schoolbesturen, maatschappelijke organisaties en lerarenopleidingen in het project ‘100% geletterd’, om de laaggeletterdheid in Arnhem tot een minimum te beperken.
  • DigiTaalhuis. We gaan door met het Rozet DigiTaalhuis, waar we Arnhemmers leren omgaan met een computer, online bankzaken en de DigiD. Ook breiden we verder uit naar Arnhem-Zuid en Presikhaaf.
  • Op het juiste niveau van school. Het komt voor dat jongeren met onvoldoende taalniveau van school komen. Dat geeft problemen bij het vinden van werk. In samenwerking met mbo-scholen zorgen we dat alle Arnhemse jongeren hun opleiding afronden met een goed taalniveau (minimaal 2F/B1 voor lezen, schrijven, luisteren en spreken).
  • Nederlandse taal stimuleren. Volwassen anderstaligen in Arnhem worden gestimuleerd om de Nederlandse taal te leren door hun bijvoorbeeld betaalbare en laagdrempelige cursussen aan te bieden wanneer ze zich registreren als nieuwe inwoner van de gemeente.