Actieplan tegen taalarmoede in Arnhem

D66 wil stevig inzetten op taalrijk opgroeien in Arnhem. Raadslid Wimer Heemskerk: “Met de enorme achteruitgang in taalvaardigheid is de strijd tegen taalarmoede een belangrijke en urgente uitdaging. Hoe zorgen we dat alle initiatieven op het gebied van taal elkaar versterken en samen één aanpak vormen?” Na de agendering door D66 komt wethouder Kundić met een aanvalsplan taalrijk opgroeien.

Alle facetten van taal

Het taalniveau van de Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren gedaald tot ver onder het Europese gemiddelde. D66 wil in Arnhem deze negatieve trend doorbreken. Na een eerste aanzet met concrete acties en ideeën om het lezen en schrijven in Arnhem verder te brengen (actielijst Taalrijk opgroeien in Arnhem), was er een rondetafelgesprek met deskundigen. Heemskerk: “Taal is het beginpunt van zoveel dingen in het leven. Dat gaat verder dan alleen goed kunnen lezen en schrijven. Het gaat juist ook over de basis van hoe we in de praktijk met elkaar omgaan, met elkaar communiceren. Daarom is taalrijk opgroeien zo belangrijk.” D66 wil zorgen dat toekomstige Arnhemse generaties taal in de volle breedte machtig zijn.

Taalontwikkeling en leesplezier

De urgentie is groot. Dat bleek ook tijdens het door D66 georganiseerde rondetafelgesprek. Zo pleitte Jenny Doest, directeur van Rozet, voor één gezamenlijke aanpak van ouders, kinderopvang, scholen en de bibliotheek. Voor D66 staat daarbij ook het leesplezier centraal. Heemskerk: “Vanaf het voorlezen aan jonge kinderen tot in je latere leven op je eigen manier genieten van verhalen, spoken word, boeken of poëzie. Taal is in alle facetten van je leven verrijkend.” Wat D66 betreft heeft de gemeente een taak in het ondersteuning bieden aan kinderopvang, ouders en docenten – van basisschool tot mbo – om op een leuke, leerzame en toegankelijke manier kinderen en jongeren in aanraking te laten komen met taal.

Voorloper in de aanpak van taalarmoede

De oplossing ligt volgens D66 in meer leesplezier en een doorlopende aanpak door het hele leven. Daar is breed draagvlak voor. En precies daar gaat de gemeente nu mee aan de slag. Er komt één aanpak, met alle partners in de stad, vanaf de kindertijd tot de Arnhemmer op leeftijd. Wethouder Nermina Kundić lichtte al een tipje van de sluier op. Zo komt er een campagne voor ouders om het voorlezen te stimuleren en schoolbesturen gaan verder onderzoek doen naar en aan de slag met taalontwikkeling op het voortgezet onderwijs. D66 is blij met de acties voor een nieuw integraal plan laaggeletterdheid dat de gemeente in gang gaat zetten. Heemskerk benadrukt dat het een lange adem vergt om de volgende generatie Arnhemmers taalrijk te laten opgroeien. “Maar met dit actieplan kan Arnhem een voorloper worden in het aanpakken van taalarmoede.”