Een arbeidsmarkt voor iedereen

Vrij zijn om te doen wat je wilt, begint bij je kansen op de arbeidsmarkt. Daarom verdient iedereen in Arnhem een goedbetaalde baan. D66 streeft ernaar om zoveel mogelijk Arnhemmers aan het werk te krijgen en te houden. Met een snel veranderende banenmarkt moet de gemeente daarin actief optreden, bijvoorbeeld in omscholing of het begeleiden van Arnhemmers van de ene naar de andere baan.

Makkelijke en toegankelijke hulp van de gemeente

Arnhemmers die hulp nodig hebben, moeten makkelijk hun weg kunnen vinden naar verschillende organisaties en gemeentelijke regelingen. De juiste informatie en laagdrempelig, persoonlijk contact zijn daarbij essentieel.

  • Er is één aanspreekpunt voor Arnhemmers voor hulp en begeleiding op de arbeidsmarkt.

Bijstand een tussenstation, geen eindstation

Veel inwoners die in de bijstand zitten, willen weer aan het werk. Maar te vaak staan regels hier in de weg. D66 maakt ruimte om Arnhemmers op maat te helpen. Er worden minder eisen gesteld zodat inwoners makkelijker aan de slag komen, eventueel met een gedeeltelijke bijdrage van de overheid.

  • Werken naast een uitkering. Het is mogelijk om met een uitkering tijdelijk bij te verdienen of aan de slag te gaan als vrijwilliger.
  • Meer kansen voor omscholing. Het volgen van een opleiding of omscholingstraject wordt makkelijker voor Arnhemmers in de bijstand. Ook een volwaardige mbo- of hbo-opleiding is mogelijk.
  • Opstap naar een baan. De gemeente ondersteunt meer maatschappelijke werkplekken (zoals Activerend Werk) voor mensen die het lastig vinden om aan een baan te komen.
  • Werk, onderwijs of ondersteuning. Arnhemmers in de bijstand krijgen van de gemeente een aanbod voor werk, onderwijs of ondersteuning. Afwachten is geen optie. Maatwerk is hierbij cruciaal. Activerend werk is een goed voorbeeld, maar doorstromen naar een passende baan blijft zoveel mogelijk het doel.

Een leven lang ontwikkelen

Leren houdt nooit op. Technische innovaties gaan sneller dan ooit tevoren en dat heeft gevolgen voor de vaardigheden waarmee Arnhemmers een baan kunnen krijgen. De arbeidsmarkt verandert, ook in Arnhem, en hoewel veel inwoners werk zoeken, is er in sommige sectoren een groot tekort. D66 maakt het mogelijk om voor iedereen die dat wil, hulp te krijgen van werk te wisselen of door te ontwikkelen.

  • Omscholen voor innovatie. Samen met onderwijsinstellingen en grote bedrijven in de regio zet de gemeente proactief in op (om)scholing naar sectoren waar banen zijn.