Een culturele stad

Arnhem is de culturele hoofdstad van het oosten. Met uitstekend cultuuronderwijs in vele vormen, een cultuuraanbod op topniveau, nationale en internationale evenementen en een rijke geschiedenis onderscheiden we ons van andere steden. Daar zijn we in Arnhem trots op. Cultuur vinden we een investering in de samenleving: het biedt mensen de kans om te leren, zich te ontwikkelen en met elkaar in gesprek te gaan. Daarom wil D66 dat kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk is en blijft.

‘Concert voor Rafiq’ van Phion in Musis, het meedoe-concert voor groep 5 t/m 8 Beeld: Lonneke Kranendonk

Cultuur ontwikkelen en huisvesten

De culturele toporganisaties Oostpool, Introdans en Phion zijn een belangrijke trekpleister voor Arnhem. Deze moeten we voor Arnhem behouden en hun meerwaarde moeten we maximaal benutten. We zetten ons in om deze gezelschappen nationaal op de kaart te zetten, bijvoorbeeld door middel van citymarketing, en we stimuleren samenwerking met partners in de stad. Goede huisvesting is hiervoor de basis.

  • Van amateurkunst tot topcultuur. D66 wil blijvende investeringen en aandacht voor zowel topcultuur als amateurkunst. Cultuur moet bereikbaar zijn voor een zo breed mogelijke doelgroep. Door kinderen al jong actief te laten meedoen met cultuur wordt de basis gelegd voor de toptalenten van de toekomst.
  • Talentontwikkeling. We schenken meer aandacht aan professionele talentontwikkeling in de creatieve sector. Daarmee vergroten we de kansen voor net afgestudeerde kunstenaars, muzikanten en vormgevers van bijvoorbeeld ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Ook ondersteunt D66 de voortzetting van topevenementen in de stad.
  • Stadstheater, Introdans en Oostpool. We zetten de vernieuwing van het Stadstheater, ook de thuisbasis van Introdans en Oostpool, door. We zien het theater als meer dan een podium. Het is ook de plek waar voorstellingen bedacht en gemaakt worden, waar verschillende kunstdisciplines elkaar ontmoeten en waar (jonge) Arnhemmers kennismaken met professionele podiumkunstenaars en hun manier van werken.
  • Huisvesting voor alle cultuur. Goede huisvesting is noodzakelijk. D66 zet zich in voor voldoende ruimte voor culturele instellingen, verenigingen en ondernemers, waarbij rekening wordt gehouden met opslag-, oefen- en ontmoetingsruimtes.
  • In heel Arnhem. We zorgen voor een evenwichtiger spreiding van het cultuuraanbod, de mogelijkheden en de huisvesting in Arnhem. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar Arnhem-Zuid. Bij investeringen in maatschappelijke gebouwen zoals MFC’s (multifunctionele centra) of brede scholen wordt rekening gehouden met ruimte voor medegebruik door cultuurinstellingen of kunstonderwijs.
  • Bereikbaar. Culturele instellingen moeten voor alle Arnhemmers, ook ‘s avonds, goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Cultuur en onderwijs

Kunst en cultuur zijn voor iedereen. Daarom moet ook iedereen de kans hebben om van kunst en cultuur te genieten en eraan mee te doen. Dat begint bij de jeugd. Door de samenwerking tussen het onderwijs en de cultuursector te verbeteren, en het beter mogelijk maken mee te doen aan cultuur, verkleinen we verschillen en vergroten we kansengelijkheid.

  • Cultuureducatie. We stimuleren en helpen scholen bij cultuureducatie, zowel in de lessen als door het mogelijk maken van bezoeken aan culturele instellingen en het organiseren van culturele activiteiten in de school (bijvoorbeeld met ‘muziek in de klas’).
  • Betrokken cultuurinstellingen. Van alle cultuurinstellingen die subsidie ontvangen, vragen we een actieve verbinding met het onderwijs of de jeugd in Arnhemse wijken. We willen dat alle Arnhemse kinderen theater- en dansvoorstellingen, en het museum kunnen bezoeken.
  • Toegankelijk en betaalbaar. Om kunst en cultuur toegankelijk te maken, kijken we onder meer naar het aanpassen van openingstijden en gratis toegang voor schoolgaande kinderen. 
  • Meedoen aan cultuur. We willen dat meer Arnhemse jongeren kunnen meedoen aan cultuuractiviteiten. Daarom vergroten we de bekendheid van het Jeugdfonds ‘Sport en Cultuur’.