Een aantrekkelijke binnenstad

De historische binnenstad is een van de trekpleisters van Arnhem. Het is bovendien dé plek waar Arnhemmers elkaar ontmoeten. Toch staat de binnenstad voor grote uitdagingen. Zo dreigt leegstand, ervaren inwoners onveiligheid en is de binnenstad sterk versteend. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. D66 kiest samen met Platform Binnenstad Arnhem voor het aanbrengen van een focus in verschillende kwartieren van de binnenstad. Zo blijft de binnenstad op vele gebieden aantrekkelijk: voor kleine winkels in de 7 Straatjes, voor uitgaan in het Korenkwartier of voor toerisme en erfgoed in het Eusebiuskwartier.

We behouden een diverse en levendige binnenstad

Arnhem heeft een ijzersterke binnenstad die jaarlijks veel mensen aantrekt en vermaakt. D66 wil dat graag zo houden en dat vraagt om extra aandacht. De functies van de binnenstad veranderen. Dat biedt kansen, maar we waken er tegelijkertijd voor dat de binnenstad niet aan levendigheid verliest.

  • Wonen en andere functies. Om leegstand te voorkomen, stimuleren we het toevoegen van woningen in de binnenstad. De Looierstraat leent zich voor andere functies dan winkels en horeca, maar ook in het winkelgebied is meer diversiteit aan functies waardevol. Ook maken we meer ruimte voor andere vormen van bedrijvigheid.
  • Maakindustrie. Er komt ruimte voor kleinschalige maakindustrie, eventueel gecombineerd met verkoop, in de binnenstad.
  • ‘Blurring’. De combinatie (‘blurring’) van cultuur, winkels en horeca moedigen we volop aan.

Groen en water

Arnhemmers ontmoeten elkaar in de binnenstad. Deze ontmoetingen willen we een plek geven in een groene omgeving. Tegelijkertijd verminderen groen en water de hittestress en de wateroverlast in de binnenstad.

  • Groene oases. We creëren groene oases in de binnenstad. Op versteende plekken maken we groen en ruimte voor ontmoeting. Ook de verbindingen tussen de binnenstad en het stationsgebied, Park Sonsbeek, de Steenstraat en het Modekwartier moeten groener en aantrekkelijker worden.
  • De hele Jansbeek zichtbaar. D66 wil de Jansbeek vanaf de noordzijde bovengronds te brengen. De beek wordt prominent zichtbaar op het Gele Rijders Plein, loopt door de Bovenbeekstraat en de Beekstraat om vervolgens aan te sluiten op het deel in de zuidelijke binnenstad.

Met de horeca werken aan een veilige binnenstad

Arnhemmers ervaren te weinig veiligheid in de binnenstad. Door meer diverse functies en het verhogen van het aantal inwoners in de binnenstad zorgen we ervoor dat er ook op latere tijdstippen mensen op straat aanwezig zijn. Maar er ligt ook een verantwoordelijkheid bij ondernemers en eigenaren van panden om samen te werken aan een fijne, veilige binnenstad.

  • Veilig uitgaan. We ondersteunen de vorming van een horecaconvenant ‘Veilig uitgaan’, waarin we praktische afspraken maken over de verantwoordelijkheden van de gemeente, de politie en van horecaondernemers.
  • Geen discriminatie. We zorgen dat iedereen zich thuis kan voelen in Arnhem. Discriminatie in het uitgaansleven pakken we direct ter plekke aan.
  • Sfeer. Goede verlichting, schone straten en gezellige sfeergeluiden moeten bijdragen aan het veiligheidsgevoel van Arnhemmers, zowel in het centrum als op de loop- en fietsroutes naar de binnenstad toe.