Dit is ons verkiezings-programma

Raadhuisplein terras - Beeld: Centrum Management

Werken aan Apeldoorn doen we vanuit vier stelregels:

1. We laten iedereen vrij – maar niemand vallen
Wij geloven in een samenleving waarin we gelijke gevallen gelijk behandelen, maar mensen die op achterstand staan extra kansen bieden. Waarin we iedereen vrij laten, waarin mensen die er hard voor werken ook goed mogen verdienen, maar niemand laten vallen. Daarom hebben we op weg uit de coronacrisis een belangrijk doel: hoe het Apeldoorn van de toekomst er ook uit ziet, wij zorgen ervoor dat we mensen meenemen in die verandering. We bereiden iedereen erop voor.

2. We bouwen de economie opnieuw op – schoner en sterker
Vaak zie je dat de ene crisis de andere uit het zicht doet verdwijnen. Dat mag in de coronacrisis niet gebeuren. Juist nu is het belangrijk om ook door te pakken op de andere crisis: de klimaatverandering. We moeten schoner en sterker uit de crisis komen. De werkelijke prijs voor een product gaan betalen. Onze natuur beschermen door vervuiling en uitstoot meer te belasten, zodat schone producten relatief goedkoper worden. Zo maken we een eind aan vervuilende consumptie en stimuleren we het hergebruik van grondstoffen. Apeldoorn adopteert de Sustainable Development Goals (SDG”s) van de Verenigde Naties en formuleert haar bijdrage aan alle 17 hoofddoelen hiervan.

3. We vinden de overheid opnieuw uit – met vertrouwen in mensen centraal
Het is sowieso tijd om de kracht van de overheid weer beter te gaan benutten. Dat klinkt misschien vreemd, want bij de overheid gaat toch ook veel fout? Zeker. Maar als liberalen met een sociaal hart geloven wij dat de overheid en ook de gemeente een actieve rol moet spelen. Om de individuele vrijheid van mensen te bevorderen en hen een duurzame toekomst te garanderen in een vrije, veilige en stabiele samenleving. Dat geloof is door deze crisis versterkt. De overheid moet niet bang zijn om haar invloed en macht te gebruiken om mensen vrij te maken. Maar alleen als besluiten democratisch worden genomen, macht niet misbruikt wordt en controleerbaar is. Ook in Apeldoorn.

4. We doen het samen – in Apeldoorn, in de dorpen en daarbuiten
Verantwoordelijk leiderschap betekent vooral ook: samenwerken. Binnen Apeldoorn met andere partijen en politici. Binnen de regio met onze buurgemeenten, in de provincie en in de Euregio. Niet iedere gemeente het beste voor zichzelf laten claimen. Maar samen met elkaar het beste voor iedereen bereiken. Niet het recht van de sterkste, maar de kracht van eenheid.