Vrij om overal jezelf te zijn

Beeld: Maarten Sprangh

Ben je écht vrij als je niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatie, omdat je een ‘niet-Nederlands klinkende’ achternaam hebt? Als je op school niet uit de kast durft te komen? Of als je als vrouw de top nog niet kunt bereiken?

D66 wil dat onze gemeente een plek is waarin je in vrijheid en veiligheid jezelf kan zijn. Een gemeente waarin je je thuis voelt, waarin iedereen mag én kan meedoen, ongeacht afkomst, religie, kleur of geaardheid

Wat je leeftijd, etniciteit, religie, gender, seksuele geaardheid, handicap, functiebeperking of sociale achtergrond ook is. En tot welke groep je jezelf ook rekent, je maakt een belangrijk deel uit van onze samenleving. Door aandacht voor inclusie vergroten we onze verbinding met alle Apeldoorners. Daardoor kunnen we gerichter werken aan een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.