Kunst, cultuur en cultuurhistorie

D66 vindt aandacht voor kunst, cultuur en cultuurhistorie belangrijk. Ze dragen bij aan de mentale gezondheid van onze inwoners en aan de identiteit van stad en dorpen. De cultuursector heeft het zwaar door corona en moet in de volgende periode kunnen herstellen en verder tot bloei kunnen komen.

D66 vraagt meer aandacht voor de makers en voor eigen producties

Kunst en cultuur wordt gedragen door de makers. D66 wil dat er meer ruimte komt voor ateliers om kunst te maken en te beleven in leegstaande winkels. De gemeente kan hiervoor bemiddelen bij de eigenaren van deze panden en meer aandacht besteden aan atelierroutes. Er komen meer plekken en tijden waar muzikanten zonder vergunning spontaan kunnen optreden. Samenwerking tussen de verschillende podia in de stad is belangrijk. Niet om te bezuinigen maar juist om met elkaar meer kwaliteit en variëteit te kunnen brengen en Apeldoornse producties in eigen beheer te ontwikkelen.

Beeld: CODA

Opknappen en verduurzamen

D66 wil doorgaan met het laten opknappen van oude gevels via het Gevelfonds en de verduurzaming van monumentale panden stimuleren. Voor zonnepanelen in beschermde stadsgezichten en op monumenten wordt het beleid ja, mits in plaats van nee, tenzij.

Aandacht voor architectuur en kunst in de openbare ruimte

D66 wil dat er meer opvallende nieuwe gebouwen in Apeldoorn komen en wil daarom architectuurbeleid ontwikkelen voor de monumenten van de toekomst.

Het grootste museum is buiten. D66 wil dat Apeldoorn door gaat met het plaatsen van kunst in de openbare ruimte en wil daarbij extra aandacht voor het gebruik van muren voor schilderingen en muurpoëzie.

De historie van Apeldoorn

Markante mensen en belangwekkende gebeurtenissen bundelen we in de Canon van Apeldoorn. Op historisch relevante locaties komen circulaire informatieborden om deze verhalen te vertellen, ook in het buitengebied en in de dorpen. Bij cultuurhistorie hoort ook aandacht voor markante historische Apeldoorners.

Meer cultuur voor jongeren

D66 wil dat Apeldoorn zich aansluit bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur zodat kinderen uit armere gezinnen goedkoper muziekles of een andere creatieve cursus kunnen volgen. Jongeren zijn ook te benaderen via slimme combinaties van sport en cultuur zoals de cultuur@cruijffcourts. D66 ondersteunt het initiatief “Meer muziek in de klas” en wil dit onderstrepen met een Apeldoorns Muziekakkoord tussen gemeente, podia, orkesten en basisscholen.

Kinderen van ouders met een Stadspas krijgen wat D66 betreft recht op een gratis CJP, zodra ze niet meer via school een Cultuurkaart krijgen.

Cultuur maakt gezond en stimuleert contact

D66 vindt cultuur net als sport van belang voor gezondheid en welzijn. Kunst en cultuur kan een belangrijke rol spelen voor mensen in kwetsbare posities. D66 wil de samenwerking tussen sociale en culturele sector stimuleren, door meer integraal te kijken naar de doelen van welzijn en van cultuur. D66 is voorstander om budgetten te ontschotten en te zoeken naar win-winsituaties. Bijvoorbeeld door cultuur actiever te betrekken in de lokale coalitie tegen eenzaamheid of bij het aanbod van het CJG. Voorbeelden daarvan zijn ouderen, die komen dansen in Orpheus en het organiseren van vervoer dat mensen over de drempel kan helpen om toch naar schilderles, koor of gewoon de film te gaan.

Houd ruimte voor festivals en evenementen

Festivals zijn belangrijke recreatieve momenten. Drakenboot moet ruimte in Apeldoorn kunnen houden. In een groeiende stad hoort volgens D66 ook ruimte voor grote evenementen te zijn. Ook de festivals in Park Zuidbroek voorzien in een behoefte. D66 denkt dat er verder ruimte is voor een groot jaarlijks festival in het Zuiderpark. Oranjepark en Beekpark lenen zich voor kleinere lokale, laagdrempelige evenementen zoals concerten of buitentheater, ook als er ook weer corona-maatregelen nodig zijn. Het Maaiveldfestival voor muziek en kunst in de binnenstad moest zijn première vanwege de coronamaatregelen helaas uitstellen maar verdient alsnog de kans om een nieuw en vast publiek op te bouwen.

Evenementen zijn van specifiek belang voor de ontwikkeling van contacten tussen jongeren. De evenementensector is ook een belangrijke bron van werkgelegenheid voor jongeren en van bijbanen voor studenten.

Toegankelijkheid van podia en evenementen

D66 wil dat de podia en de festivals de Stadspas hanteren om meer toegankelijk te zijn voor mensen met lagere inkomens en ook zorgen voor een goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Beeld: Orpheus