Vrij bewegen door heel Apeldoorn en omgeving

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

In een vrij land wil je je vrij bewegen. Makkelijk, schoon en betaalbaar van je familie, naar je werk en naar je vrienden reizen.

D66 kiest voor meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer en minder ruimte voor de auto. De auto neemt nu teveel ruimte in, dat kan en moet anders. Dat is goed voor onze gezondheid, het milieu en de verkeersveiligheid. Dit betekent meer woonstraten, fietsstraten en 30 km/uur wegen.

We stimuleren gedeeld autogebruik (met name ook in de dorpen) om de toename van het aantal auto’s per woning te beperken. D66 ziet de straat als verblijfsruimte voor iedereen, met minder dominantie van geparkeerde auto’s. We subsidiëren initiatieven in buurten om parkeerruimte in de straat om te zetten naar leefruimte en groen.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.