Vrij door kansrijk onderwijs

Anke - Leraren krijgen van ons weer de ruimte om leraar te zijn. Het onderwijs nog beter te maken. Beeld: Jeroen Mooijman

Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding
Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert. Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor de ontwikkeling van burgerschap en een sterke,

duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart levert. Dat is niet alleen omdat gelijke mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling rechtvaardig zijn naar elk individu, maar ook omdat we de overtuiging hebben dat het de sleutel is naar maatschappelijke vooruitgang. Hoe meer het individu de kans krijgt om zijn volle talent te verwezenlijken, hoe meer het individu van dat talent kan inzetten voor de samenleving als geheel.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.