Geen kind betaalt
de prijs van de
pandemie


Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten, de vrijheid om je eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller verandert. Hoe meer het individu de kans krijgt om zijn volle talent te verwezenlijken, hoe meer het individu van dat talent kan inzetten voor de samenleving als geheel.

D66 wil brede scholen die naast goed onderwijs kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur bieden. Een brede school is meer dan een gebouw, het is een gedeelde visie op samen leren en ontwikkelen. Door dit brede aanbod kan de school beter inspelen op de individuele behoeften van een kind, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig signaleren. D66 wil onze kinderen breed voorbereiden op de samenleving, met aandacht voorburgerschap, digitalisering en seksuele en culturele verschillen.

D66 wil een gezonde, veilige en uitdagende leeromgeving voor alle kinderen. D66 wil dat scholen duurzaam zijn en een gezond binnenklimaat hebben. Daarbij hoort ook voldoende ruimte voor groene initiatieven, zoals schooltuinen en groene schoolpleinen en -daken.

D66 wil de samenwerking tussen mbo, hbo en bedrijfsleven versterken. D66 wil dat de ondernemers in de regio de kans krijgen mee te praten over de curriculumontwikkeling van ROC’s en vmbo. D66 wil de ontwikkeling van Apeldoorn als stagestad versterken met nadruk op stages in de techniek en in de zorg.

D66 ziet onderwijs als de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling. D66 wil zorgen voor nieuwe kansen voor elke leeftijd en investeren tegen taalarmoede. D66 staat pal voor het behoud van bibliotheken. D66 wil kinderen met leerachterstanden, die geen bijles kunnen betalen, vanuit de gemeente ondersteunen.