Vrij van zorgen over het klimaat en de natuur

Beeld: D66

Klimaatverandering is de grootste uitdaging van onze tijd, ook in Apeldoorn. De temperaturen lopen verder op en we zien steeds vaker wateroverlast door extreme regenval. Droogte maakt de natuur steeds kwetsbaarder. Het is onze plicht naar jongeren en toekomstige generaties om hier iets aan te doen. De energietransitie is geen gemakkelijke opgave voor gemeenten, en zeker niet op de Veluwe. Er is zorg over aantasting van het landschap en overlast.

D66 vindt dat grootschalig energie opwekken in de eigen regio hoort bij de verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst, zeker als we onze mobiliteit en een comfortabel leven willen houden. Dit is afgesproken in het klimaatakkoord. D66 wil dat de ruimte zorgvuldig wordt gebruikt en mensen écht bij deze energietransitie betrekken. Bewoners moeten niet alleen de lasten dragen maar ook kunnen meeprofiteren van de lusten.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.