Apeldoorn als aantrekkelijke werkgever

Ruimte voor talent

D66 wil dat Apeldoorn een aantrekkelijke werkgever is voor haar medewerkers en een goede, betrouwbare partners voor bedrijven en organisaties waarmee we samen werken. Het aantrekkelijk werkgeverschap uit zich in een open, inclusieve cultuur waarin expertise en ambities worden gestimuleerd en gewaardeerd. Samenwerken aan de belangen van de stad, de dorpen en de inwoners staat daarbij voorop.

Anoniem solliciteren

De gemeente moet het goede voorbeeld geven op het bieden van gelijke kansen. D66 is voorstander van anoniem solliciteren bij de gemeente.

Werken aan een duurzame bedrijfsvoering

D66 vindt dat Apeldoorn in haar eigen bedrijfsvoering het goede voorbeeld moet geven en in de pas moet lopen bij de doelstellingen van het Rijk zoals die voortkomen uit het Klimaatakkoord en het Grondstoffenakkoord. Dit betekent dat de gemeente in haar eigen bedrijfsvoering in 2030 klimaatneutraal en 100% circulair moet werken.