Vrij zijn door een sterke rechtsstaat

Beeld: 112 nieuws

Veiligheid is het fundament voor een open en vrije samenleving. Alleen in een veilige samenleving krijgen verschillende individuen een gelijke kans om zichzelf te kunnen ontplooien. Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor vrijheid, en tegelijkertijd kunnen veiligheidsinterventies de individuele vrijheid onevenredig onder druk zetten en inperken.

Apeldoorn moet veilig zijn voor iedereen die hier woont, werkt of verblijft. Veilig in je eigen huis, veilig op straat, in parken en in bossen en veilig op het internet. Toezicht en controle zijn daarbij noodzakelijk, binnen de spelregels die we met elkaar afspreken. De gemeente mag geen nep-accounts gebruiken om mensen of groepen in de gaten te houden.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.