Stad van Safety en Security

Apeldoorn wil zich profileren als stad van safety en security. Veilig op straat en veilig op het internet. D66 ondersteunt dit streven. De gemeente moet dit de komende jaren meer invulling geven door verder te werken aan samenwerking met de opleidingen voor politie en marechaussee en in te spelen op de komst van de mariniers naar Nieuw-Milligen.

Opleidingen en stages in digitale veiligheid

D66 wil dat iedereen de kans heeft om opleidingen en stages op het gebied van digitale veiligheid, van mbo t/m universitair te kunnen volgen. D66 wil deze opleidingen en stages bundelen in Apeldoorn, samen met de vele softwarebedrijven, de lokale ICT-expertise bij de Belastingdienst en universiteiten en hogescholen elders.

Veiligheid als ontwerpprincipe

Daarbij hoort natuurlijk dat de gemeente haar eigen digitale veiligheid en toezicht op het interne gebruik van algoritmes volledig op orde heeft. D66 wil dat de gemeente alleen nieuwe softwaresystemen in gebruik neemt als in het ontwerp hiervan is uitgegaan van veiligheid als ontwerpprincipe (safety by design). D66 wil ook dat de gemeentelijke organisatie zich laat certificeren voor het goed beheren van de digitale veiligheid. We kunnen algoritmen wel gebruiken voor fraude-opsporing, maar niet voor onderzoek met een mogelijk discriminerende opzet. Alleen een digitaal veilige stad is een echte smart city.

Laat kinderen spelenderwijs kennis maken met digitale veiligheid

D66 wil dat Apeldoorn net als veel andere gemeenten meedoet aan de Hackshield-competitie. Hierin worden kinderen spelenderwijs digitaal weerbaar gemaakt en kunnen ze helpen om de gemeente digitaal veiliger te maken. Kinderen kunnen dan op hun beurt weer digitaal minder vaardige volwassenen (ouders, grootouders, mensen uit de buurt) ondersteunen om ook hén digitaal weerbaarder te maken.