Vrije kunst, cultuur en media

Beeld: Orpheus

Cultuur is geen simpele vrijetijdsbesteding, maar van levensbelang voor de samenleving. Of het nu gaat om een klassiek concert in Orpheus of hiphop in Gigant. Van een tentoonstelling van een klassieke schilder tot die van een graffiti-artiest. Van muziek op Spotify tot een goede documentaire op Netflix. D66 vindt aandacht voor kunst, cultuur en cultuurhistorie belangrijk. Ze dragen bij aan de mentale gezondheid van onze inwoners en aan de identiteit van stad en dorpen.

De cultuursector heeft het zwaar door corona en moet in de volgende periode kunnen herstellen en verder tot bloei kunnen komen.

Persvrijheid en onafhankelijke journalistiek zijn dé voorwaarde voor een moderne en sterke democratie. Journalisten zijn vaak de essentiële, kritische volgers van de macht van bedrijven, instituties en zeker ook de overheid. Het is van publiek belang dat er lokaal, regionaal en nationaal onafhankelijke, hoogwaardige en kritische journalistiek is.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.