Een levendige en groene binnenstad

De binnenstad van Apeldoorn wordt een groen stadhart. D66 ondersteunt deze ontwikkeling. Bebouwing krijgt groene, natuurlijke gevels, er komen meer bomen en meer bovengronds water en verplaatsbaar groen om flexibel met de pleinen om te gaan.

Winkelen is recreëren, behalve als het te druk is

D66 wil de voor corona ingevoerde verruiming van de tijden dat winkels open mogen zijn handhaven. Het is de keuze van de ondernemer of een winkel open is of niet. Ook de openstelling op zondag en gedurende feestdagen voor supermarkten, ook buiten het centrum, mag van D66 worden verruimd. Hiermee kan de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor bezoekers op minder drukke tijden worden vergroot.

Beeld: Peter Donderwinkel

Meer wonen in het centrum

D66 wil meer wonen in het centrum mogelijk te maken en door het kernwinkelcentrum compacter te maken. D66 ziet vooral ruimte voor wonen in de Hoofdstraat-noord. Dit maakt het langgerekte centrum gezelliger en levendiger, ook s avonds en is een duurzame oplossing voor de leegstand.

Meer spreiding van de terrassen en horeca

D66 wil functies als horeca en terrassen in de binnenstad meer spreiden zodat er blijvend ruimte ontstaat om, indien nodig, gepaste afstand te houden. Het Caterplein vergroent, met meer wonen en minder concentratie van horeca. De autovrije zone in het centrum maken we groter en we zorgen voor meer ontmoetingsruimte met bankjes/zitplaatsen in de openbare ruimte en meer openbaar toegankelijke toiletten. We betrekken de Kanaalzone meer bij het centrum.

Beeld: Peter Donderwinkel

Ruimte voor cultuur op straat

D66 omarmt de gemeentelijke plannen voor een veel groenere binnenstad. Maar voor een levendige binnenstedelijke sfeer, mag er van D66 ook meer reuring en culturele activiteiten met meer straattheater en muziek. D66 ziet graag dat het Cultuurkwartier een zichtbaarder element wordt van de binnenstad, bijvoorbeeld door een buitenevenement als de stadsoase zichtbaarder op straat een plek te geven. Oók Orpheus en het Loo horen bij het Cultuurkwartier. D66 is ook voorstander van (tijdelijke) invulling van leegstaande winkels met bijvoorbeeld ateliers of als repetitieruimte.

De ruimte tussen Orpheus en de Grote Kerk is nu vooral verkeersruimte en kijkgroen. Hier willen we een meer aantrekkelijk verblijfsgebied maken als entree van de binnenstad.