Verkeersveiligheid Kanaal Zuid

Op 23 april van dit jaar is het verkeersbesluit voor de pilot van snelheidsverlaging naar 60 km/h op Kanaal Zuid door het college gepubliceerd. Hierna zijn in de week van 21 juni de verkeersborden geplaatst. De pilot zou lopen tot 31 december 2021. Het college heeft het verkeersbesluit genomen naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad. Het college was niet verplicht deze motie uit te voeren.

Beeld: Paul van Galen

Wordt het veiliger op Kanaal-Zuid bij 60 km/uur?

Op 14 december besluit het college de pilot af te breken naar aanleiding van een advies van de onafhankelijke Bezwarencommissie. Niet omdat het verkeersbesluit uit april inhoudelijk onjuist was maar omdat het college in de voorbereiding van het besluit onvoldoende alle belangen heeft meegewogen. Het meewegen van die belangen had tot eenzelfde besluit geleid, het ging immers om een pilot met een onderzoeksdoel: wordt het veiliger op Kanaal-Zuid bij 60 km/uur en zijn er geen ongewenste neveneffecten? Het college was niet verplicht dit advies op te volgen.

De rapportage van het onderzoek volgt in januari. Uit voorlopige resultaten blijkt dat de weg veiliger is geworden. Of er elders ongewenste neveneffecten zijn opgetreden is niet goed na te gaan omdat op andere wegen in de regio onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd waardoor de pilotperiode niet representatief is geweest.

Logischer was geweest om de pilot nog even door te laten lopen in een meer representatieve periode en de resultaten van het onderzoek af te wachten. Naar verwachting volgt daaruit dat 60 km/uur op Kanaal-Zuid de beste oplossing is. De kans is dus groot dat het college de bordjes met 60 voor de verkiezingen van 16 maart weer terug gaat hangen. Zo niet, dan wil D66 daar zo snel mogelijk daarna voor zorgen.