Een inclusief Apeldoorn

Apeldoorn kent een grote diversiteit aan inwoners. D66 wil meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Iedereen telt mee en voelt zich welkom. Wat je leeftijd, etniciteit, religie, gender, seksuele geaardheid, handicap, functiebeperking of sociale achtergrond ook is. En tot welke groep je jezelf ook rekent, je maakt een belangrijk deel uit van onze samenleving. Door aandacht voor inclusie vergroten we onze verbinding met alle Apeldoorners. Daardoor kunnen we gerichter werken aan een samenleving waarin iedereen zich welkom voelt.

Meer inclusiviteit in de politiek

Het realiseren van de ambities in de stad voor iedereen, vereist dat de gemeente Apeldoorn ook in de raad en het college streeft naar een meer diverse samenstelling en daarmee een afspiegeling is van de samenleving, waarin iedereen zich vertegenwoordigd voelt. D66 streeft naar een college met 50% vrouwen.

D66 wil aansluiting bij landelijk akkoord regenbooggemeenten

D66 vindt dat de gemeente veel meer inhoud moet geven aan de status van Regenbooggemeente. De gemeente moet zich aansluiten bij het landelijk akkoord en de landelijke subsidie die hiermee vrijkomt benutten om ontmoeting tussen en met LHBTI-ers te stimuleren en te ondersteunen. Apeldoorn is alleen een comfortabele gezinsstad als we alle vrijwillig gekozen vormen van samenleving tussen mensen als gezin zien. D66 wil de gemeentelijke inclusieagenda, die vooral op de zorg gericht is, verbreden naar alle relevante beleidsterreinen: onderwijs, werk en inkomen, vervoer, wonen en leven.Roze Zaterdag in Apeldoorn

D66 wil meer zichtbare regenbogen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld via een lint van zebrapaden. We verwelkomen Roze Zaterdag graag binnen 5 jaar in Apeldoorn.Voorkom etnisch profileren

Als je een ander uiterlijk hebt, ben je eerder verdacht dan anderen. Ook in Apeldoorn worden inwoners (vaak ook kinderen) geconfronteerd met etnisch profileren door burgers, politie en/of boa’s. D66 wil dat alle agenten en boa’s meer specifiek worden getraind op het voorkomen hiervan. Er moet een cultuur komen waarin dergelijke incidenten open besproken kunnen worden, ook met en in de gemeenteraad, om van te leren en herhalingen te voorkomen.Vooroordelen voorkomen

Er is te vaak sprake van onbewuste vooroordelen en daarom van onbedoelde achterstelling van mensen die anders dan meest-voorkomend zijn. D66 pleit daarom voor trainingen over onbedoelde vooroordelen voor gemeenteraadsleden en ambtenaren.Grondwet artikel 1 in het Stadhuis

D66 wil een plakkaat met de tekst van Artikel 1 van de Grondwet in de hal van het Stadhuis, zichtbaar voor wie binnenkomt om te onderstrepen dat iedereen zich welkom mag voelen in het Huis van de Stad.