Overlast in Radio Kootwijk

Beeld: Rob Voss

Na contact met inwoners van Radio Kootwijk heeft D66 Apeldoorn 7 september jongstleden  schriftelijke vragen gesteld over handhaving van de wet- en regelgeving ten aanzien van activiteiten die overlast veroorzaken waarbij geconstateerd is dat veel activiteiten niet beschikten over de vereiste vergunningen.

In het recente verleden zijn er diverse handhavingsverzoeken gekomen vanuit inwoners van Radio Kootwijk in verband met overtredingen van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van zakelijk autoverkeer en parkeren, safaritochten, autorally’s en foodtrucks. Bewoners krijgen hierop te horen dat handhaving geen prioriteit heeft. De overtredingen leiden tot aantasting van de natuur (Natura2000) en vermindering van woongenot.

D66 Apeldoorn heeft het college verzocht inzicht te geven in hoeveel handhavingsverzoeken er zijn ingediend door Radio Kootwijk, wat er met deze verzoeken is gedaan en waarom er niets is gedaan in het geval er niet tot handhaving is overgegaan.

Geen prioriteit voor handhaving is voor ons geen acceptabele antwoord. Activiteiten die tot overlast en tot aantasting van de natuur leiden, moeten beperkt worden tot het minimum. We wachten het antwoord van het college geduldig af.