Een financieel gezond Apeldoorn

Apeldoorn is in de kern een financieel gezonde gemeente. Er zijn echter grote onzekerheden met betrekking tot de financiering van wettelijke taken vanuit het Rijk, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en de gevolgen van de corona-crisis. De maatschappelijke gezamenlijke uitdaging is zo groot dat we de gemeentelijke inkomsten op peil moeten houden. We moeten goed blijven kijken naar de efficiëntie en effectiviteit van onze uitgaven.

Vergroenen van de lokale belastingen

In ons streven naar een duurzame samenleving wil D66 zich hard maken voor een ‘vergroening’ van de gemeentelijke belastingen. Hierbij kunnen we denken aan een groene heffingskorting die de gemeente een huiseigenaar op de lokale lasten kan verstrekken bij het aanbrengen van verduurzamingsopties zoals isolatie en zonnepanelen. Maar ook een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van leges voor vergunningsaanvragen voor activiteiten die aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen of die passen binnen de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen. Beide mogelijkheden kunnen gelden voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw. Dergelijke kortingen (ineens of over een reeks van jaren) en vrijstellingen zijn voor de gemeente eenvoudig in te voeren en transparant.

Transparantie en betrouwbaarheid

Ook als het gaat om de begroting stelt D66 transparantie en betrouwbaarheid van de overheid voorop. Bij plotselinge mee- of tegenvallers blijven we kijken naar de langere termijn en blijven we consistent beleid voeren.

Ruimte voor investeringen

D66 vindt dat we ondanks de bestaande onzekerheden in de inkomsten en uitgaven voor de komende jaren moeten blijven investeren in de ontwikkeling en de kwaliteit van de stad en de dorpen, in de mensen, in de energietransitie, in cultuur en in het groen. Dit programma geeft de richting daarvoor aan.