Duurzame bedrijfsterreinen

Bedrijventerreinen en kantorenparken moeten toekomst hebben: aantrekkelijk voor ondernemers, goed onderhouden, groener en beter bereikbaar. Waar nodig gaan we werklocaties vernieuwen en verbeteren. Hierbij willen we de ruimte zo efficiënt mogelijk benutten. Het combineren van wonen en werken heeft als het mogelijk is de voorkeur.

D66 kiest voor de maakindustrie

  • D66 wil dat Apeldoorn kiest voor bedrijven die echte arbeidsplaatsen toevoegen, de maakindustrie. We hebben geen behoefte aan meer distributie en meer dozen in het landschap. Voor deze ontwikkeling is goede samenwerking in de regio (Cleantech) noodzakelijk.
  • Op en langs bedrijventerreinen komen groene linten met bomen en bloemrijke graslanden voor vlinders, bijen, andere insecten en voor een goede landschappelijke inpassing van deze terreinen.
  • D66 wil tijdelijke werkplekken (o.a. voor zzp-ers) in leegstaande gebouwen en creatieve centra als op het Zwitsal-terrein stimuleren.

Werkgelegenheid in de energietransitie

De energietransitie biedt de komende jaren een enorme kans voor de werkgelegenheid. D66 wil de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het New Techpark en de isolatiebranche verder stimuleren en de kansen benutten die de energietransitie biedt voor de werkgelegenheid in Apeldoorn en de regio.