Omstreden ProRail/BAM depot van kwartsstenen in de Vogelbuurt

Naar aanleiding van een artikel in de Stentor van 6 augustus over een tijdelijk depot van ProRail/BAM in de driehoek Lepelaarweg, Mezenweg, Kanaal-Zuid en de hinder en zorgen over de gezondheid die hierdoor bij de omwonenden zijn ontstaan heeft onze D66 gemeenteraadslid Robert Jan Jonker schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Apeldoorn.

Met deze vragen willen we helderheid vragen van het College in hoeverre de gemeente op de hoogte was van deze opslag. Wij vragen de college inzicht te geven in hoe de gemeente is betrokken bij de keuze van deze opslag, of de gemeente voorwaardes heeft gesteld aan deze opslag en of is gecontroleerd of aan deze voorwaardes is voldaan. Ook willen we helderheid of de gemeente rekening heeft gehouden met de belangen van de omwonenden en of de omwonenden zijn geïnformeerd over de komst van deze opslag.