Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

ANBI status

D66 en de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn uw bijdragen aan D66 en de Mr. Hans van Mierlo Stichting fiscaal onder voorwaarden aftrekbaar. Door een schenkingsovereenkomst af te sluiten is uw jaarlijkse bijdrage zelfs volledig aftrekbaar.De naam van de instelling

Politieke Partij Democraten 66 of D66RSIN

003965442
RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatie Nummer

Bankrekeningnummer

Contributie: NL11RABO0191996807 tnv Democraten 66
Overige zaken: NL11RABO0113042396 tnv Democraten 66

Post- of bezoekadres van de instelling

Zie onze contactgegevensDoelstelling ANBI

D66 stelt zich als sociaal-liberale partij ten doel een politiek te bedrijven waarin zij de mens centraal stelt: vrij, betrokken, gelijkwaardig en mondig en streeft naar een democratische, duurzame en open samenleving. Deze uitgangspunten worden nader omschreven in een door het congres vastgesteld programma houdende de uitgangspunten. In het bijzonder streeft de partij naar radicale democratisering van de samenleving en het politieke bestel. De in deze doelstelling vervatte grondgedachte wordt nader uitgewerkt in het politiek programma, dat ten grondslag ligt aan alle activiteiten van de partij en zijn fracties in de vertegenwoordigende lichamen.De hoofdlijnen van het beleidsplan

Strategisch Plan 2017-2021

De geldmiddelen van de partij bestaan uit:

  • contributies;
  • donaties en schenkingen; deze worden geworven per brief, e-mail telefoon en social media. Fondsenwerving gebeurt binnen de kaders van het door het landelijk bestuur vastgestelde giftenreglement
  • erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en legaten;
  • subsidies van overheidswege;
  • alle overige baten.Functie en namen van de bestuurders

Zie het bestuursoverzicht.

Beloningsbeleid

D66 kent geen apart beloningsbeleid. Bestuurders ontvangen geen vergoeding van de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Het beloningsbeleid van het personeel is gebaseerd op de CAO Rijksambtenaren. Hieronder valt ook de directeur van het partijbureau.

Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

D66 kent geen jaarverslag, onze resultaten worden gedeeld via onze website. Voor een overzicht kunt u hier terecht

.

Financiële verantwoording D66

Jaarrekening 2018 (PDF)
Jaarrekening 2017 (PDF)
Jaarrekening 2016 (PDF)
Jaarrekening 2015 (PDF)

Jaarrekening 2014 (PDF)
Jaarrekening 2013 (PDF)
Jaarrekening 2012 (PDF)

Financiële verantwoording Mr. Hans van Mierlo Stichting

Financieel jaarverslag VMS 2012 (PDF)
Financieel jaarverslag VMS 2013 (PDF)
Financieel jaarverslag VMS 2014 (PDF)
Financieel jaarverslag VMS 2015 (PDF)
Financieel jaarverslag VMS 2016 (PDF)
Financieel jaarverslag VMS 2017 (PDF)
Financieel jaarverslag VMS 2018 (PDF)

Laatst gewijzigd op 22 november 2019