Over de Mr. Hans van Mierlo Stichting

De Mr. Hans van Mierlo Stichting

Sinds 27 april 2011 heet het wetenschappelijk bureau van D66 de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Dat is niet zonder reden. Hans van Mierlo (1933-2010) had als mede-oprichter en bekendste voorman grote invloed op het denken en handelen van D66. Hij benadrukte het belang van de analyse en het zorgvuldig redeneren. In zijn lange politieke carrière, die hij afsloot als minister van staat, verzette hij zich tegen schijnduidelijkheid en politieke gewoontewijsheid. Van Mierlo stond om die reden ook altijd sceptisch ten opzichte van ‘ismen’ of termen als ‘links’ en ‘rechts’, die volgens hem lang niet altijd verhelderend werken. Hij hechtte vooral waarde aan intellectuele nieuwsgierigheid, schuwde de paradox niet, en durfde hardop te twijfelen. De Van Mierlo Stichting heeft haar naam verbonden aan die houding en geest en laat zich er bij de verdere ontwikkeling van het sociaal-liberale gedachtegoed door inspireren.

Missie

De Mr. Hans van Mierlo Stichting is het onafhankelijke wetenschappelijk bureau van D66. De Van Mierlo Stichting heeft tot doel om het sociaal-liberale gedachtegoed verder te ontwikkelen en te verspreiden binnen en buiten D66. Dit doet zij door het ontplooien van allerlei soorten activiteiten: het uitvoeren van toegepast onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, het ideologisch en wetenschappelijk onderbouwen van standpunten van D66, het organiseren van lezingen en symposia, het geven van trainingen en workshops, het publiceren van het tijdschrift Idee etc.

European Liberal Forum

De Mr. Hans van Mierlo Stichting is lid en medeoprichter van het European Liberal Forum (ELF). ELF ligt ten grondslag aan de Europese Liberaal Democratische partij: ALDE. Een kernaspect van het werk van ELF bestaat uit het publiceren van uitgaven over het liberale gedachtegoed en de Europese politiek.
Daarnaast stimuleren ze gesprekken over de Europese politiek en bieden trainingen voor Europees-georiënteerde burgers. ELF is opgebouwd uit Europese denktanks, politieke stichtingen en instituties. De diversiteit aan leden is een constante bron van innovatie. Ze bieden hun leden de mogelijkheid om samen te werken aan Europese projecten.

Bestuur

Het bestuur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting is verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het jaarprogramma van de Stichting, de wijze van werving van gelden, en het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding daarvan.

Het bestuur bestaat uit:
Menno Snel
Rob Meijer
Annet Aris
Margot Scheltema

Raad van Advies

De Raad van Advies is ingesteld ter versterking van het kwaliteitsniveau van de werkzaamheden en van het interne en externe profiel van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. De Raad fungeert als klankbord, denktank en netwerk van contacten, dit alles om te kunnen bijdragen aan de verdieping van het sociaal-liberale gedachtegoed.

Contact

Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag
T: 070-356 60 66
E: [email protected]
Twitter: @VMStichting

De Mr. Hans van Mierlo Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling.