Over de Mr. Hans van Mierlo Stichting

De Mr. Hans van Mierlo Stichting is het onafhankelijk wetenschappelijk bureau van D66. De Van Mierlo Stichting heeft tot doel om het sociaal-liberale gedachtegoed verder te ontwikkelen en te verspreiden binnen en buiten D66. Dit doet zij door het ontplooien van allerlei soorten activiteiten: het uitvoeren van toegepast onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, het organiseren van lezingen en symposia, het geven van trainingen en workshops, het publiceren van het tijdschrift Idee. De Mr. Hans van Mierlo Stichting heeft ook haar eigen podcast: Appèl.

De Mr. Hans van Mierlo Stichting staat onder leiding van een directeur en heeft medewerkers en stagiairs in dienst die zich bezig houden met onderzoek naar verschillende thema’s binnen het sociaal-liberale gedachtengoed.

Het bestuur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting is verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het jaarprogramma van de Stichting, de wijze van werving van gelden, en het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding daarvan.

Het bestuur bestaat uit:
Menno Snel
Serhat Özaşık
Sandra Phlippen
Joost Röselaers

Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag
T: 070-356 60 66
E: [email protected]
Twitter: @VMStichting

De Mr. Hans van Mierlo Stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling.