Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid

De kabinetten van de jaren 2020 staan voor een grote opgave. Scheidslijnen in de samenleving worden steeds scherper: tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden, jong en oud, rijk en arm. Een giftige mix, in een tijd waarin automatisering, algoritmes en big data voor grote veranderingen zorgen. De gevolgen van de covid-19-pandemie zullen zich nog jaren laten voelen, en klimaatverandering en energietransitie hebben grote invloed op onze manier van leven. Als we niet ingrijpen, groeit de ongelijkheid. En dat gaat ten koste van de vrijheid van mensen.

Nederland worstelt niet voor het eerst met de gevolgen van een nieuwe tijd. In 1897 trad het ‘kabinet der sociale rechtvaardigheid’ van Nicolaas Pierson aan, na decennia van schrijnende ongelijkheid door industrialisering en verstedelijking. Met een ‘programma van urgentie’ maakte dit kabinet in vier jaar tijd goed wat vele jaren was blijven liggen. Hervorming na hervorming, wet na wet. Het bracht Nederland een Woningwet, een Leerplichtwet, een Ongevallenwet en een Gezondheidswet. Resultaat: een Nederland waarin meer mensen in vrijheid konden leven.

In dit boek buigen de auteurs zich over de vraag: wat moet een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid beslist doen om Nederland klaar te maken voor de toekomst?

Met een voorbeschouwing van minister Wouter Koolmees.

Steun het sociaal-liberale gedachtegoed en koop een publicatie in onze webshop.

Als het nu eens geen wet of budget is? Sociale rechtvaardigheid door rechtsstatelijkheid en inclusieve democratie. Hoofdstuk door Alex Brenninkmeijer.


Onderwijs als grote ongelijkmaker: eisen aan een rechtvaardiger onderwijsbestel. Hoofdstuk door Louise Elffers.


Het belang van goed wonen: leren van kabinet-Pierson. Hoofdstuk door Marja Elsinga & Arend Jonkman.