Het tijdschrift voor het sociaal-liberalisme

Idee is het tijdschrift voor het sociaal-liberalisme en draagt bij aan de doelstelling van de Mr. Hans van Mierlo Stichting om het sociaal-liberale denken binnen én buiten D66 altijd door te laten gaan. In iedere editie staat een politiek-maatschappelijk thema centraal. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.

Wil je meer weten over Idee?

Thema’s
De Toekomst van Politieke Partijen | Verzet | Klimaat | Vergankelijkheid | Marktmacht | After Disruption