Idee 213: Vergankelijkheid

Idee is het tijdschrift voor het sociaal-liberalisme van de Mr. Hans van Mierlo Stichting.

“Vergankelijkheid” hangt het in de lucht, vanwege twee concrete maatschappelijke vraagstukken. Allereerst, de pandemie die ons leven de afgelopen maanden sterk heeft bepaald. En ten tweede de initiatiefwet Voltooid Leven en het belang dat D66 er aan hecht. Vragen over leven en dood stellen sociaal-liberalen voor ingewikkelde keuzes. Denk ook aan de wenselijkheid van mensverbetering of aan de wijze waarop we onze verzorgingsstaat inrichten. Deze diverse aspecten – door de gang van het leven – komen in deze Idee chronologisch aan de orde. Met bijdragen van o.a:

  • Paul van Tongeren
  • Désanne van Brederode
  • Marian Donner
  • Paul Schnabel

Alvast een voorproefje? Hieronder vind je enkele uitgelichte artikelen.

‘Als je de betekenis weghaalt uit het menselijk leven, houd je niets menselijks over ’
door Mark van Ostaijen

‘Een open einde’ 

‘We verdragen het lelijke niet meer’ 
door Anne-Lotte Masson & Milan Assies

‘Voltooid leven behoeft geen wet’