Van Mierlo Academieweekend 2024 het sociaal-liberalisme en de jeugd van tegenwoordig

De aanmelding is gesloten.

Datum: 27-28 januari 2024
Locatie: Landgoed de Horst, Driebergen

Opgroeien en studeren tijdens een pandemie, de façade van sociale media, en een onzekere toekomst vanwege klimaatverandering en groeiende economische ongelijkheid. Wie de samenleving van morgen wil vormgeven, praat met de jongeren van vandaag.
Wat betekent het sociaal-liberalisme voor jongeren en toekomstige generaties? Hoe kunnen we samen met jongeren werken aan sociale verandering? En op welke manier kunnen we ervoor zorgen dat de democratie structureel de belangen van jongeren beter vertegenwoordigt? Daarover gaan we in gesprek tijdens het Academieweekend.

De kosten voor dit weekend zijn €145, dit bedrag is inclusief volpension. Mocht er een financiële drempel zijn om deel te nemen, neem dan contact met ons op.

Je kunt je aanmelden voor dit weekend door je CV en een korte motivatie te mailen naar [email protected]. De aanmelding sluit op maandag 11 december 2023. We laten in de eerste week van december horen of je meegaat.

Voorlopig programma (aanvullingen volgen)
 
Johannes Visser is correspondent Onderwijs bij De Correspondent. Hij studeerde Nederlands aan de UvA, schreef voor het literair-satirische studentenblad Propria Cures en gaf Nederlands op een middelbare school in Zaandam. We spreken met hem andere over zijn nieuwe publicatie “Is het voor een cijfer?”.

Lonneke van den Berg is postdoctoraal onderzoeker aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Ze verkent de weg naar volwassenheid en de rol van onzekere arbeidsposities voor het welzijn en de leefsituatie van jongvolwassenen. Op het Academieweekend spreekt ze samen met Mariëtte Lusse over ‘Kinderarmoede en economische ongelijkheid’. 
 
Sarah de Lange is hoogleraar Politiek Pluralisme aan de Universiteit van Amsterdam. In die functie bestudeert ze onder meer maatschappelijke tegenstellingen, politieke tegenstellingen en de impact van extremistische en populistische partijen op de democratie. Op het Academieweekend spreekt ze samen met Kimberley Snijders over jonge mensen en de democratie in de workshop ‘Democratie zonder jongeren?’.  
 
Afke Groen is directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Ze schrijft onder meer over het functioneren van politieke partijen in de democratie en over de toekomst van de Europese Unie. Op het academieweekend geeft ze een introductie in het sociaal-liberalisme.
 
Dion Huidekooper is voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging en lid van verschillende commissies bij de SER. Hij komt onder meer op voor de positie van jongeren en toekomstige generaties in besluitvorming over het klimaat. Op het Academieweekend gaat hij daarover in gesprek.
 
Mariëtte Lusse is lector Samenwerken met ouders en Kinderarmoede aan de Hogeschool Rotterdam. Vanuit die functie zet ze zich onder meer in voor een betere omgang met armoede voor kinderen in kwetsbare gezinnen. Ze geeft leiding aan een onderzoeksprogramma dat wetenschap, beleid en praktijk rond kinderarmoede verbindt. Op het Academieweekend spreekt ze samen met Lonneke van den Berg over ‘Kinderarmoede en economische ongelijkheid’. 
 
Stijn Sieckelink is lector Youth Spot aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanuit die functie maakt hij zich hard voor het belang van sterk jongerenwerk in een vitale samenleving. Hij adviseert overheden in binnen- en buitenland. Op het Academiweekend spreekt hij met de deelnemers over het thema ‘Opgroeien in Nederland’. 
 
Kimberley Snijders is voorzitter van de Nationale Jeugdraad en van het SER Jongerenplatform. Ze vindt het belangrijker dan ooit dat jongeren meebeslissen over beleid en maakt zich hard voor jongerenparticipatie. Op het Academieweekend spreekt ze samen met Sarah de Lange over jonge mensen en de democratie in de workshop ‘Democratie zonder jongeren?’.  

Ook gaan we in gesprek met wetenschappers, experts en jongeren zelf over de jeugdzorg en het onderwijs.