Onze mensen

De Mr. Hans van Mierlo Stichting staat onder leiding van een directeur en heeft medewerkers en stagiairs in dienst die zich bezig houden met onderzoek naar verschillende thema’s binnen het sociaal-liberale gedachtengoed.

Idee is het politiek-wetenschappelijk tijdschrift van de Van Mierlo Stichting en verschijnt vier keer per jaar. Idee komt tot stand door een redactie van vrijwilligers, ondersteund door hoofd- en eindredactie vanuit de Van Mierlo Stichting. Verder wordt de redactie ondersteund door een redactieraad, die richting geeft aan en toezicht houdt op Idee. Voor vragen, ideeën of opmerkingen kunt u contact opnemen met de redactie via [email protected]

Daniël Schut – hoofdredacteur Idee
Duane van Diest
Anne-Lotte Masson
Milan Assies
Hoba Gull
Cécile Insinger
Sara Visser

Redactieraad
Elke Idee komt tot stand onder verantwoordelijkheid van een redactieraad. De raad geeft richting, houdt toezicht en doet dienst als klankbord voor de hoofdredacteur. Ook zijn leden van de redactieraad ambassadeurs voor Idee binnen en buiten D66. De huidige redactieraad bestaat uit wetenschappers, maatschappelijk ondernemers, en zelfstandigen met praktische kennis, strategische belangstelling en inhoudelijke betrokkenheid.

Han Polman – voorzitter Redactieraad
Ellen Bijsterbosch
Mendeltje van Keulen
David Kuijper

De Permanente Programmacommissie D66 (PPC) is in opdracht van het Landelijk bestuur belast met de verantwoordelijkheid voor het voortdurend aanscherpen, verdiepen en verbreden van de verschillende verkiezingsprogramma’s van D66. (Concept)programma’s en programma-onderdelen die tot stand zijn gekomen onder de auspiciën van de PPC worden uiteindelijk doorgeleid naar het Congres, waar er over gestemd wordt. De voorzitter van de PPC wordt door het Landelijk Bestuur benoemd. Het secretariaat van de PPC is belegd bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting.

De PPC is te bereiken via: [email protected]

Fleur Graeper-van Koolwijk – voorzitter Permanente Programmacommissie
Olivier Croll – secretaris Permanente Programmacommissie
Sabeth de Boer
Susanne Dallinga
Henk-Jan Oosterhuis
Paul de Rook
Dorien Blommers
Koen Castelein
Rinke Brussel

Het bestuur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting is verantwoordelijkheid voor het vaststellen van het jaarprogramma van de Stichting, de wijze van werving van gelden, en het beheer van het vermogen van de Stichting en de besteding daarvan.

Menno Snel – voorzitter
Rob Meijer – penningmeester