Laura de Vries

Beeld: Martijn Beekman


Laura de Vries (1994) is wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Na een bachelor psychologie heeft zij de masters Social and Organisational Psychology en Philosophy of Psychology afgerond aan de Universiteit Leiden. Ze studeerde af op diversiteit in organisaties en de oorzaken van structurele genderongelijkheid op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zij studeerde een semester aan de University of British Columbia in Vancouver, en in 2017 liep zij stage bij de Tweede Kamerfractie van D66. Tot 2020 werkte zij als onderzoeksassistent voor Petra Stienen op vrouwenrechten en gendergelijkheid.
 
Voor de Mr. Hans van Mierlo Stichting doet Laura onderzoek naar technologische ontwikkelingen in relatie tot sociaal-liberale waarden als vrijheid, gelijkheid en democratie. Zo deed zij onderzoek naar het gebruik van (zelflerende) algoritmes door lokale overheden en de toepassing van technologieën zoals camera’s en sensoren in de openbare ruimte. Ze schreef artikelen in Idee over de link tussen klimaat en technologie, en is met name geïnteresseerd in vraagstukken over (machts)ongelijkheid in relatie tot digitalisering.

Sinds januari 2023 is Laura ook docent bij de afdeling Staatsrecht en Encyclopedie bij de Open Universiteit, waar zij werkt aan een promotieonderzoek op het vlak van digitalisering en de democratische rechtsstaat.