Laura de Vries

Beeld: Martijn Beekman

Laura de Vries (1994) heeft Social and Organisational Psychology en Philosophy of Psychology gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Haar scripties schreef zij over diversiteit en gendergelijk-heid op de arbeidsmarkt. In 2017 liep zij stage bij de Tweede Kamerfractie van D66. Daarna is zij als onderzoeksassistent voor Petra Stienen (o.a. schrijfster en Eerste Kamerlid voor D66) werkzaam geweest op het gebied van emancipatie van vrouwen en minderheden. Als Wetenschappelijk Medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting doet zij onderzoek naar het gebruik van algoritmes door (lokale) overheden.