Afke Groen

Afke Groen (1991) is wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Eerder studeerde ze International Relations and International Organization en European Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Maastricht. Ze werkte als promovenda en docent aan het Departement Politieke Wetenschappen in Maastricht en het Duitsland Instituut Amsterdam, waar ze haar proefschrift over informele, transnationale contacten tussen nationale partijen in de EU afrondde.

Afke was ook verbonden aan verschillende nationale en Europese onderzoeksprojecten. Ze publiceerde onder meer over de rol van nationale parlementen in de EU en over de ontwikkeling van studenten in het hoger onderwijs. Bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting doet ze onderzoek naar de democratische inrichting van de Europese Unie.