Dr. Afke Groen

Beeld: Martijn Beekman

Afke Groen (1991) is directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Eerder studeerde ze International Relations and International Organization en European Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Maastricht. Ze is gepromoveerd politicoloog en werkte als promovenda en docent aan het Departement Politieke Wetenschappen in Maastricht en het Duitsland Instituut Amsterdam, waar ze haar proefschrift over informele, transnationale contacten tussen nationale partijen in de EU afrondde.

Afke heeft verschillende publicaties op haar naam staan, onder meer over de rol van nationale parlementen in de EU en over de ontwikkeling van studenten in het hoger onderwijs. Vanuit de Mr. Hans van Mierlo Stichting was ze co-samensteller van het boek ‘Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid: Een programma van urgentie voor arbeid, technologie, wonen, onderwijs & democratie in een nieuwe tijd’ (Boom, 2021), een collectie van essays over de grote maatschappelijke uitdagingen van de jaren 2020.

Hoofdstuk 17 Vertegenwoordiging – Iedere stem telt  in “Er is wel een alternatief”

Opinie NRC Stembusakkoorden geven kiezers écht iets te kiezen

Opinie de Democraat Geen liberaal Europa zonder sociaal Europa

Opinie Trouw De Nederlandse overheid steunt te veel op consultants

Interview met Samuel Adler-Bell “Solidariteit is nogal een ongeloofwaardig begrip als je het zelf niet hebt ervaren”

Interview Idee met Kiran Klaus Patel Wek geen te hoge verwachtingen van Europese integratie

Interview Idee met Christopher Bickerton De ideeënstrijd verdwijnt uit de politiek

Interview Idee met Julia Cagé Hoe geld de politiek vormt en wat we daaraan moeten doen

Interview Idee met Rebecca Gomperts Er zal echt een systeemverandering moeten komen

Interview Idee met Diana Moukalled We are trying to revolt against the mainstream media in the Arab world

Column Sociaal-liberale Verkiezingsspecial  Maak van de Europese Unie niet de olifant in de kamer

Interview Idee met Njeri Kabeberi We moeten erkennen dat milieurechten mensenrechten zijn

Opinie Joop.nl Waarom het (weer) tijd is voor een kabinet van sociale rechtvaardigheid

Publicatie Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid

Inleiding Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid

Hoofdstuk in Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid Een feministische regering maakt een ‘gelijke-kansentoets’ onderdeel van al haar beleid

Redactie Vijf columns over de #EUolifant

Artikel Idee Wat staat er op het spel met nieuwe EU-regels voor Big Tech?

Hoofdstuk in De canon van het sociaal-liberalisme Betsy Bakker-Nort en gelijke rechten in het huwelijk

Artikel Idee Verbeelding van het verleden en de toekomst van Europese integratie

Artikel Idee Maak ruimte voor nieuwe ideeën over Europa