Afke Groen

Beeld: Martijn Beekman

Afke Groen (1991) is directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting en hoofdredacteur van Idee. Eerder studeerde ze International Relations and International Organization en European Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Maastricht. Ze werkte als promovenda en docent aan het Departement Politieke Wetenschappen in Maastricht en het Duitsland Instituut Amsterdam, waar ze haar proefschrift over informele, transnationale contacten tussen nationale partijen in de EU afrondde.

Afke heeft verschillende publicaties op haar naam staan, onder meer over de rol van nationale parlementen in de EU en over de ontwikkeling van studenten in het hoger onderwijs. Vanuit de Mr. Hans van Mierlo Stichting was ze co-samensteller van het boek ‘Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid: Een programma van urgentie voor arbeid, technologie, wonen, onderwijs & democratie in een nieuwe tijd’ (Boom, 2021), een collectie van essays over de grote maatschappelijke uitdagingen van de jaren 2020.