Martijn Visser

Beeld: Martijn Beekman

Martijn Visser (1993) is wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Hij deed een bachelor rechten en bachelor filosofie aan de Universiteit van Leiden, Hij studeerde een semester in Freiburg (Duitsland), waarna hij een master Encyclopedie en Filosofie van het Recht afrondde en zijn scriptie schreef over de politieke filosofie van Hannah Arendt. Daarna deed hij een onderzoeksmaster filosofie in Nijmegen, waar hij zich specialiseerde in de filosofische antropologie, en studeerde hij deels in Leuven, waar hij zich onder andere bezighield met vraagstukken rondom totalitarisme, populisme, verzet en politiek handelen. 
 
Voor de Mr. Hans van Mierlo Stichting doet Martijn onderzoek naar democratische vernieuwing. Hij onderzoekt de wijze waarop onze parlementaire democratische rechtstaat wordt uitgedaagd door democratische alternatieven en antidemocratische tendensen, hij kijkt naar nieuwe manieren waarop politieke vertegenwoordiging tot stand komt of juist verdwijnt, hij is geïnteresseerd in de vormen waarop macht en tegenmacht in onze samenleving worden georganiseerd, en hij bevraagt in bredere zin de filosofische fundamenten van de politiek en het politieke.