Idee is hét tijdschrift voor sociaal-liberalisme. In iedere editie discussiëren vooraanstaande denkers over een politiek-maatschappelijk thema.Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.  
 
Bijdragen aan Idee? 
Idee is altijd op zoek naar bijdragen van lezers! Stuur je artikel of suggestie naar de hoofdredacteur via [email protected]. De richtlijn voor een langer essay is 1500 woorden, voor columns 500 woorden, en voor boekrecensies 1000 woorden.  

Auteurs die publiceren in Idee schrijven op persoonlijke titel. Dit betekent dat de meningen van de auteurs niet automatisch de meningen van de Mr. Hans van Mierlo Stichting hoeven te zijn. Andersom betekent dit ook dat de meningen van de auteurs niet per se die van de Mr. Hans van Mierlo Stichting (of van D66!) hoeven te zijn. Zo zorgt Idee ervoor dat er verschillende invalshoeken en standpunten met elkaar in gesprek raken.  

Waar we naar op zoek zijn: bijdragen die een duidelijke stelling durven innemen over een maatschappelijk of politiek relevant thema. Essays, opinies en analyses die een nieuw licht schijnen op een maatschappelijk actueel probleem. Concrete aanbevelingen en voorstellen vanuit een sociaal-liberale invalshoek, voor algemene politieke kwesties.  

Over Idee 
Redactieleden Daniël Schut (hoofdredacteur), Milan Assies, Liang de Beer, Cécile Insinger, Duane van Diest, Hoba Gull, Anne-Lotte Masson, Sara Visser, Carinne Elion-Valter, Abush Derks 
Redactieraadleden Han Polman (voorzitter), Mendeltje van Keulen, David Kuijper, Caelesta Braun 
Eindredacteur Marieke de Jong 
Vormgever Wilmar Grossouw 

Redactie-adres  
Mr. Hans van Mierlo Stichting 
Lange Houtstraat 11 
2511 CV Den Haag 
Telefoon: 070 356 60 66 
E-mail: [email protected] 

Hoofdredacteur