Idee draagt bij aan de doelstelling van de Mr. Hans van Mierlo Stichting om het sociaal-liberale denken binnen én buiten D66 altijd door te laten gaan. In iedere editie staat een politiek-maatschappelijk thema centraal. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar.
 
Bijdragen aan Idee
De redactie van Idee verwelkomt lezersbijdragen. Stuur je artikel of suggestie voor een bijdrage naar [email protected]. De richtlijn voor artikelen is 1500 woorden, voor columns 500 woorden en voor reacties op eerdere publicaties 1000 woorden. De redactie van Idee beoordeelt lezersbijdragen op basis van de volgende criteria:

• Toegankelijk voor een publiek dat niet grondig op het onderwerp is ingevoerd;
• Duidelijke stelling met betrekking tot het maatschappelijke of politieke debat rondom een relevant thema;
• Vernieuwend inzicht in een relevant maatschappelijk probleem of politieke kwestie, met een blik op de (nabije) toekomst;
• Concreet voorstel of aanbeveling voor het denken en handelen binnen het sociaal-liberalisme;
 
Over Idee
 
Redactieleden Afke Groen (hoofdredacteur), Milan Assies, Liang de Beer, Daniël Boomsma, Duane van Diest, Hoba Gull, Cécile Insinger, Anne-Lotte Masson, Sara Visser
 
Redactieraadleden Han Polman (voorzitter), Sabine Verschoor (vice-voorzitter), Peter van den Besselaar, Ellen Bijsterbosch, Han Entzinger, Mendeltje van Keulen, David Kuiper
 
Eindredacteur Marleen Hogendoorn
 
Vormgever Wilmar Grossouw
 
Redactieadres Mr. Hans van Mierlo Stichting
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag
Telefoon: 070 356 60 66
E-mail: [email protected]

Hoofdredacteur