Verzet

Over de hele wereld komen mensen in verzet om te strijden voor een rechtvaardiger en democratischer bestaan. In deze Idee, gewoontegetrouw een internationale editie als de laatste van het jaar, reflecteren denkers en activisten uit binnen- en buitenland op het belang van verzet. Wat maakt verzet legitiem en urgent? 
 
Hun overwegingen bieden inspiratie voor sociaal-liberalen in Nederland. 55 jaar na haar oprichting maakt D66 ontegenzeggelijk deel uit van de gevestigde politieke orde. Hoe kom je vanuit die positie in verzet tegen onrechtvaardigheid? En hoe waarborg je de ruimte voor verscheidenheid, ook wanneer je het fundamenteel met elkaar oneens bent?
 

Alvast een voorproefje? Hieronder vind je enkele uitgelichte artikelen.

Verzet
door Afke Groen

‘Er zal echt een systeemverandering moeten komen’
Door Anne-Lotte Masson & Afke Groen

Klasse-overstijgend bondgenootschap als voorwaarde voor een effectieve strijd
door Kiza Magendane

‘We are trying to revolt against the model
of the mainstream media in the Arab world’

Interview door Afke Groen & Petra Stienen

Havel als spiegel voor de liberale uitdaging
Door Jozef Waanders

Over de fragiele fundamenten van de liberale democratie
Door Martijn Visser