Idee 211: After Disruption

Idee is het tijdschrift voor het sociaal-liberalisme van de Mr. Hans van Mierlo Stichting.

In deze Idee onderzoeken wij de oorzaken en gevolgen van ontwrichtingen. Een ontwrichtende ervaring in de samenleving doet bestaande zekerheden wankelen. Hoe gaan we verder na maatschappelijke ontwrichting, na een opschudding van de status quo? Biedt het kansen voor verbetering, een mooiere toekomst? Of noopt het juist tot voorzichtigheid? Deze vragen worden besproken aan de hand van twee recente ontwrichtingen,  de crisis in de liberale wereldorde en de Arabische revolte van tien jaar geleden.
Met bijdragen van o.a:

  • Amin Maalouf
  • Philipp Blom
  • Paul Verhaeghe
  • Annelien Bredenoord
  • Afke Groen

Alvast een voorproefje? Hieronder vindt je vier uitgelichte artikelen.

‘Wij leven in een wereld zonder toekomst’
door Joost Röselaers en Daniël Boomsma

De analyse van onze tijd die de Duitse filosoof, historicus en schrijver Philipp Blom maakt, heeft iets onheilspellends. In Wat op het spel staat (2017) stelde Blom dat we leven in een tijd waarin we ‘geen toekomst willen’, want ‘de toekomst is verslechtering’ – namelijk: klimaatverandering, wereldwijd mensen op drift en het omvallen van lang gekoesterde systemen.  Idee sprak Blom over de problemen van deze tijd, en over de grote verhalen en projecten om deze problemen het hoofd te bieden.

‘Doorgedreven individualisme maakt ons letterlijk ziek’
door Cécile Insinger

Met Idee deelt Paul Verhaughe zijn visie op de hedendaagse maatschappij en zijn hoop en ideeën over hoe wij, ter bevordering van ons eigen welzijn en dat van onze kinderen, de maatschappij anders zouden kunnen inrichten. ‘De economische evolutie ligt aan de basis van onze problemen’

‘De Toekomststoel’
door Annelien Bredenoord

“Progressief liberalisme betekent dat we niet tevreden achterover kunnen leunen, maar dat we altijd vanuit de toekomststoel de morele opdracht hebben om het belang van toekomstige generaties mee te wegen in politieke besluitvorming”

‘How our world lost its way and how to imagine a different future’
door Petra Stienen en Hoba Gull

Amin Maalouf is an acclaimed writer and possibly one of the most visionary thinkers of our time. Amidst French and Dutch lockdowns, Petra Stienen and Hoba Gull meet him digitally. Quarantining doesn’t seem to disrupt the life of the man who once travelled the Levant and beyond as a foreign correspondent for the Lebanese paper An-Nahar too much. It has given him the possibility to, in his own words, live by the rhythm of his books. In his latest, Adrift, he traces back how civilizations have drifted apart over the course of the 20th century. ‘We need to know where we came from and how this led towards what we are experiencing today.’