Het Landelijk Bestuur van D66

D66-voorzitter Anne-Marie Spierings spreekt de leden toe tijdens congres 113 in maart 2021. – Foto: Jeroen Mooijman

Het Landelijk Bestuur staat middenin de vereniging en heeft op dit moment 6 leden, inclusief de voorzitter. Het bestuurt op hoofdlijnen en monitort de uitvoering van beleid via de directeur van het Landelijk Bureau, de regiovoorzitters en de voorzitters van de grotere afdelingen.

Anne-Marie Spierings
— partijvoorzitter

Anne-Marie Spierings (1976) is sinds oktober 2018 voorzitter van het Landelijk Bestuur van D66. Ze is woonachtig in Sint-Michielsgestel.

Voorheen was ze onder andere voorzitter van de D66 TA Duurzaam en provinciebestuur in Brabant. Hier zette ze zich in voor onder andere de verduurzaming van de landbouw.

Als voorzitter wil Anne-Marie samen met alle leden aan de slag: “D66’ers hebben altijd nieuwe ideeën, ideeën over hoe het nog beter kan. Het is een grote verantwoordelijkheid en groot voorrecht tegelijk om op die kracht en energie te mogen voortbouwen.”

  1. Anne-Marie Spierings (voorzitter)
  2. Aletta Hekker
  3. Tjeerd Dierckxsens
  4. Hester Duursema
  5. Wietske Veltman
  6. Rob Meijer

Aletta Hekker
—vice-voorzitter en politiek secretaris

Aletta Hekker is per oktober 2018 gekozen in het Landelijk Bestuur. Het eerste jaar als projectbestuurslid en vice-voorzitter en per oktober 2019 als politiek secretaris en vice-voorzitter.

Aletta: “Graag zet ik mij in voor de vereniging D66 vanuit het Landelijk Bestuur. De vereniging is immers met al haar afdelingen, regio’s, thema-afdelingen de basis van onze partij, nog even los van de talloze volksvertegenwoordigers en bestuurders die D66 rijk is. Mijn passie voor de partij en de vereniging is al van ver voor de eeuwwisseling en ik heb al meerdere functies mogen bekleden binnen en voor de partij. Zo was ik o.a. wethouder in Bergen NH (2012-2014) en Delft (2014 -2018). Als politiek secretaris ga ik nu, samen met de Permanente Programmacommissie, vooral aan de slag met het landelijk verkiezingsprogramma voor 2021. Graag ga ik daarover met u in gesprek tijdens bijeenkomsten in het land en op congressen.”

Tjeerd Dierckxsens
— internationaal secretaris en bestuurslid internationale betrekkingen

Tjeerd Dierckxsens is op 6 oktober 2018 tijdens congres 108 door de leden van D66 herkozen tot Internationaal Secretaris.

Ik ben trots op onze internationale boodschap.Wij staan voor een sterk Nederland en een sterk Europa. Samenwerking over grenzen opent deuren en leidt tot nieuwe inzichten. Als Internationaal Secretaris wil ik de verbinding vormen tussen de ideeën van alle D66′ ers en Europa. Samen aan het werk voor een nog aansprekender verhaal.

Hester Duursema — bestuurslid Communicatie & Werving

Hester Duursema (1982) is sinds maart 2021 lid van het Landelijk Bestuur.

Er ligt een mooie opgave om de professionalisering van de vereniging verder vorm te geven. Dat geeft de vereniging (nog meer) slagkracht. Tegelijkertijd willen we daarbij de draagkracht van de vereniging, zijnde de leden, niet verliezen. Communicatie is daarbij cruciaal. Communicatie is veel meer dan het uitwisselen van informatie, het gaat om het goed organiseren van de interactie tussen afdelingen, regio’s, landelijk bureau/bestuur, Tweede Kamer fractie en thema-afdelingen. En daarbij de buitenwereld zeker niet vergeten.

Wietske Veltman
— bestuurslid vereniging en opleiding

D66 is een partij van bevlogen mensen die midden in de wereld staan. Wij D66ers weten wat er speelt in het onderwijs en de zorg, bij ZZP’ers, in Fryslan en Rotterdam. Ik heb veel vertrouwen in de kracht van lokale en regionale D66ers, in de afdelingsbesturen. Samen met hen en het landelijk bestuur wil ik verder bouwen aan een sterke partij waar mensen zich thuis voelen. En ik denk dat we het D66 geluid ook breder kunnen laten horen in bestuurskamers van maatschappelijke organisaties. Onze ideeën ook daar omzetten in tastbaar resultaat.

Deze tijd vraagt ons onze grenzen te verleggen, lef te tonen, te luisteren naar elkaar. We leren en ontwikkelen door te doen! Afdelingen organiseren online bijeenkomsten en borrels, het online congres is een mooie stap. En in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan we ook een breed (online) opleidingsaanbod neerzetten.

Rob Meijer
— penningmeester

Rob Meijer is sinds april 2020 lid van het Landelijk Bestuur.

In de rol van penningmeester in het Landelijk bestuur breng ik mijn bestuurlijke ervaring en financiële kennis in, ter bevordering van met name de uiteenlopende vernieuwingen die gaande zijn binnen onze partij.

Binnen het partijbestuur draag ik onder andere de verantwoordelijkheid voor het voorleggen van het financieel jaarverslag, de begroting, de contributie-regeling, afdracht-regelingen, landelijke toelageregeling, het verkiezingsfonds en overige financiële regelingen aan het congres. Ik trek daarbij samen op met de financiële commissie.

Centraal staat voor mij de langere termijn stabiliteit van onze partij.
In het verleden was ik voorzitter D66 afdeling Zeist, Regio-voorzitter Provincie Utrecht en na de fusie (2016) met D66 Provincie Flevoland Regio-voorzitter Midden Nederland. Ik heb met veel plezier jarenlang gewerkt met de landelijke D66 Talentencommissie en daarbij onder andere actief geweest in het Driebergen Programma.

De landelijke partijorganisatie van D66