Nijmegen

Sluit je aan bij
D66 Nijmegen.

Het coalitieakkoord is een ambitieus en breed gedragen verhaal waarin alle desbetreffende partijen zich in kunnen herkennen. Het akkoord barst van de sociaal-liberale plannen waarmee we de woon- en klimaatcrisis weten aan te pakken.